VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Điều Kỳ Diệu Của Đêm Giáng Sinh


Nghe

Luca 2:8-20Câu gốc: “Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một Con Trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ” (Lu-ca 2:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người chăn chiên được thiên sứ rao báo điều gì? Sau đó họ đi đến đâu và làm gì khi trở về? Bạn nhận ra điều kỳ diệu nào trong mùa Giáng Sinh năm nay?

Trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, khi những người chăn chiên đang thức đêm canh giữ bầy chiên thì họ nhìn thấy những điều kỳ diệu. Một thiên sứ đến với họ và báo cho họ “một tin lành,” “một sự vui mừng lớn cho muôn dân,” “ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.” Dấu hiệu để nhận biết Ngài là “một Con Trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.” Lại thêm một điều kỳ diệu khác cho thấy Con Trẻ này thật sự đến từ trời khi họ bỗng nhìn thấy “muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời.” Khi thấy được những điều kỳ diệu ấy, những người chăn chiên vội vàng đi đến thành Bết-lê-hem để được nhìn thấy tận mắt, và họ gặp được Hài Nhi Giê-xu. Sau cuộc diện kiến đó, những người chăn chiên bình thường đã trở về và làm một điều kỳ diệu, đó là “làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy.”

Qua hình ảnh giản dị, đơn sơ, Con Trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ, chúng ta lại thấy sự cao cả, yêu thương của Chúa, và sự nhiệm mầu của đêm Giáng Sinh: Đức Chúa Trời Tối Cao, Đấng mà vinh quang của Ngài chói lòa khiến cho những người chăn chiên khi trông thấy đã “rất sợ hãi,” Đấng được muôn vàn thiên binh, thiên sứ chúc tụng; nhưng Con của Ngài đã đến thế gian trong hình hài một em bé, làm một con người bằng xương bằng thịt, ở giữa chúng ta. Dấu hiệu để những người chăn chiên nhận biết Ngài không phải là một em bé sinh ra trong cung điện với chăn êm, nệm ấm, mà là một em bé được đặt nằm trong một máng ăn của súc vật, và được quấn quanh thân chỉ bằng một tấm khăn vải đơn sơ. Một hình ảnh thật giản dị nói lên sự hy sinh cao cả của Chúa Giê-xu để những người chăn chiên bình thường có thể đến được với Ngài. Và sau khi gặp được Ngài, họ cũng đã góp phần rao truyền sự kỳ diệu của đêm Giáng Sinh cho những người khác.

Trong đêm kỷ niệm Chúa Giáng Sinh năm nay, mỗi chúng ta hãy hướng về Hài Nhi bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Xin Chúa chạm đến lòng chúng ta như những người chăn chiên đơn sơ năm xưa, để chúng ta cảm nhận được điều kỳ diệu của đêm Giáng Sinh, cảm nhận chương trình cứu rỗi và tình yêu cao cả của Chúa dành cho nhân thế, trong đó có chính mình, để rồi chúng ta cũng sẽ ra đi rao truyền điều kỳ diệu đó cho nhiều người.

Mùa Giáng Sinh năm nay bạn đến với Chúa như một lễ hội hay được Chúa chạm đến lòng mình?

Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được sự kỳ diệu của đêm Giáng Sinh đầu tiên, Đức Chúa Trời đến thế gian làm người, để rồi con cũng sẽ rao truyền về sự kỳ diệu đó cho những người chưa biết Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Christmas

31 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách