VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đến Với Chúa Qua Đồng Vắng


Nghe

Mác 1:1-8Câu gốc: “Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: “Đồng vắng” có ý nghĩa nào đối với ông Giăng Báp-tít và dân chúng khi họ tìm đến với ông? Trong Kinh Thánh, “đồng vắng” thường nói lên điều gì? Bạn đến với Chúa Giê-xu qua “đồng vắng” trước và sau mùa Giáng Sinh như thế nào?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này có hai lần nhắc đến từ “đồng vắng,” và ông Giăng Báp-tít, người được Đức Chúa Trời chọn làm người mở đường cho người Ít-ra-ên đón nhận Đấng Christ, phải sống và thi hành chức vụ trong đồng vắng. Cách ăn mặc và ăn uống của ông cho thấy ông là con người của đồng vắng. Ông kêu gọi mọi người phải thay đổi tấm lòng. Nghe lời kêu gọi của ông, “cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem” đã đến với ông để ăn năn, xưng tội mình và nhận phép báp-tem dưới sông Giô-đanh để được tha tội. Khi chấp nhận phép

báp-tem, nghĩa là họ đã bày tỏ sự ăn năn, từ bỏ lối sống cũ, quay trở về với Chúa, và đặc biệt là muốn được ông Giăng làm báp-tem thì họ phải đi vào đồng vắng.

Trong Kinh Thánh, đồng vắng không chỉ là một hoang mạc nhưng còn là nơi Đức Chúa Trời gặp gỡ, bày tỏ chính Ngài, thử nghiệm và giải cứu dân Ngài. Đồng vắng cũng là nơi thích hợp để nghe tiếng Chúa phán cũng như ngày xưa Chúa đã phán với ông Môi-se qua bụi gai cháy trong đồng vắng. Người Ít-ra-ên trong thời của ông Môi-se đã phải từ bỏ xứ Ai Cập của đời sống cũ tội lỗi, đi vào trong đồng vắng để được sự dẫn dắt và giải cứu của Đức Chúa Trời. Dân thành Giê-ru-sa-lem và xứ Giu-đê trong thời của ông Giăng Báp-tít đã phải đi vào đồng vắng để bày tỏ sự ăn năn, để được sự tha thứ, và chuẩn bị tấm lòng để đón nhận Đấng giải cứu của lời hứa.

Con đường đến với Chúa Giê-xu Giáng Sinh không chỉ là con đường của những ngày lễ hội, con đường đầy ánh đèn rực rỡ trong không khí náo nức, vui mừng trong ngày lễ Giáng Sinh rồi thôi, nhưng đó phải là con đường đi vào “đồng vắng” của sự xem xét lòng mình, đến với Chúa, ăn năn tội lỗi, từ bỏ những thói hư tật xấu… để được sự tha thứ, và tiếp tục sống với Chúa trọn đời mình. Mỗi chúng ta đã đi vào “đồng vắng” để thay đổi đời sống và tấm lòng trong mùa kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh vừa qua, thì trong những ngày sắp tới, xin Chúa cho chúng ta được sự thúc giục mạnh mẽ của quyền năng Chúa Thánh Linh (câu 8), để chúng ta có thể tiếp tục sống đời sống hài lòng Đức Chúa Trời và ra đi làm chứng về Chúa Giê-xu, kêu gọi mọi người ăn năn để được tha tội (Lu-ca 24:46-49). Ông Giăng Báp-tít đã làm người dọn đường trong đồng vắng, mỗi chúng ta phải bước đi trong “đồng vắng” với Chúa trọn đời mình.

“Đồng vắng” có ý nghĩa gì với bạn?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã cho con hưởng một mùa Giáng Sinh phước hạnh. Xin cho con giữ vững tinh thần đi vào đồng vắng thuộc linh của đời sống con để xem xét tấm lòng, ăn năn tội lỗi, và mạnh dạn loan báo Tin Mừng cho mọi người.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#LifeInChrist

4 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách