top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tấm Lòng Trong Sạch
Câu gốc: “Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp bày tỏ lối sống của ông ra sao? Nếu ông phạm tội, ông phải chịu hậu quả thế nào? Người có lòng trong sạch nhận được gì? Làm sao bạn giữ lòng trong sạch trước Chúa?

Phân đoạn Kinh Thánh này là lời ông Gióp bày tỏ tấm lòng trong sạch, công chính, và sống theo luật pháp của Chúa. Ông chứng minh rằng tai họa ông đang gánh chịu không phải là do hậu quả tội lỗi ông đã làm. Trước hết, ông khẳng định mình giữ lòng trong sạch với Chúa: “Nguyện Đức Chúa Trời cân tôi trên cân thăng bằng, thì Ngài sẽ nhìn biết sự thanh liêm của tôi” (câu 6). Lòng kính sợ Chúa là động cơ giúp ông quyết tâm sống trong sạch, ngay thẳng. Ông đã không ăn ở dối trá, chân không theo chước gian giảo hay bỏ đường chính đáng của Chúa; lòng ông không thèm khát những điều ưa thích của mắt, tay ông không dính điều ô uế (câu 5, 7). Ông sẵn sàng cam chịu phạt nếu có làm điều sai trái (câu 8).

Vua Đa-vít đã khẳng định con người sẽ không gặp được Chúa khi lòng họ không trong sạch: “Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thánh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối” (Thi Thiên 24:3-4). Trong Bài Giảng trên Núi, Chúa Giê-xu dạy: “Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8). Tiếp theo sau đó, Chúa dạy thêm: “Nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục” (Ma-thi-ơ 5:29-30).

Chúa muốn con dân Chúa phải mạnh mẽ dứt khoát với tội lỗi. Cần phải loại trừ ngay những ham muốn của mắt, những khởi đầu của hành động tội lỗi xui cho tay, chân phạm tội. Chính nhờ sự dứt khoát loại trừ những tác nhân gây nên phạm tội đó sẽ giúp linh hồn chúng ta không bị sa vào địa ngục nhưng sẽ được vào thiên đàng với Chúa. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cứ dung dưỡng tội lỗi, khi phạm tội thì lại quanh co chối tội, không quyết tâm xưng ra và từ bỏ. Thậm chí có người thay vì loại trừ tội lỗi thì có khi lại tìm cách loại trừ người chỉ ra tội lỗi của mình. Những người sống như vậy, tưởng rằng có thể tránh được Chúa vì thấy cuộc đời dường như vẫn hanh thông, nhưng coi chừng linh hồn đang đi vào ngõ cụt. Hãy noi gương ông Gióp, quyết giữ lòng trong sạch trước mặt Chúa, tránh xa tội lỗi, và bước đi cách ngay thẳng với Chúa luôn luôn.

Bạn có dám nói như ông Gióp rằng xin Chúa cân bạn trên bàn cân chính xác để thấy lòng bạn trong sạch chăng?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì đã chết để chuộc tội cho con. Xin cho con tránh xa tội lỗi, dứt khoát với tội lỗi và giữ lòng trong sạch với Chúa luôn luôn.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page