top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Mục Đích Phước Hạnh Chúa Ban
Câu gốc: “Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Để đường lối Chúa được biết trên đất, và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước” (câu 1-2).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả Thi-thiên 67 cầu phước với mục đích gì? Ông kêu gọi các dân chúc tụng những bản tính tốt đẹp nào của Chúa? Năm mới, bạn cầu xin Chúa ban cho mình những phước hạnh gì và cam kết với Chúa thực hiện những điều gì để làm sáng Danh Chúa?

Trong ngày đầu năm, ai cũng cầu mong cho mình nhận được nhiều phước hạnh. Chúng ta biết Đức Chúa Trời luôn ban phước hạnh và sự thương xót tuôn tràn trên con dân Ngài (Thi-thiên 23:6). Dù vậy, chúng ta cần hiểu rằng mục đích của Chúa cho mỗi cuộc đời chúng ta lớn hơn là điều chúng ta nhận biết. Phước hạnh Chúa ban cho con dân Ngài không đơn thuần chỉ là sự bình an, hạnh phúc, thịnh vượng ở đời này, nhưng với mục đích cao quý hơn là cho chúng ta được dự phần vào chương trình cứu rỗi của Ngài trên thế gian.

Trước giả Thi-thiên 67 xin sự thương xót và ban ơn của Chúa với mục đích “Để đường lối Chúa được biết trên đất, và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước” (câu 2). Chúa không muốn phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta dừng lại hay chấm dứt ở mỗi người chúng ta. Nhưng chúng ta phải như các ống dẫn phước hạnh ấy đến nhiều người khác. Khi ấy, không những chúng ta vui mừng, mà các dân đồng ca ngợi Chúa, chúc tụng Ngài, và hân hoan ca hát tôn vinh Chúa (câu 3-5). Đất sinh hoa lợi thể nào, thì đời sống con dân Chúa cũng phải kết quả thể ấy. Qua phước hạnh Chúa ban cho, chúng ta có bổn phận giúp mọi người biết Chúa là Đấng “đoán xét các dân, và cai trị các nước” (câu 4b) và mọi dân “đầu cùng đất đều kính sợ Ngài” (câu 7b).

Phước hạnh lớn nhất mà Chúa ban cho chúng ta là sự cứu chuộc. Chúa cũng muốn chúng ta “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân Danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-tem cho họ…” (Ma-thi-ơ 28:19). Chúa muốn chúng ta chia sẻ tình yêu vĩ đại và sự cứu rỗi cho mọi dân trên đất. Đôi khi chúng ta không nhận được những phước hạnh như lời chúng ta cầu xin là vì những lời cầu xin đó không đúng với mục đích lớn lao mà Chúa dành cho chúng ta. Trong năm mới 2019, cầu xin Chúa cho chúng ta có cái nhìn mới hơn, lớn hơn về ý nghĩa của phước hạnh. Xin Chúa cho chúng ta được dự phần vào chương trình của Ngài, và cho chúng ta có niềm vui, phước hạnh không giới hạn ở đời này, nhưng niềm vui được tồn tại đời đời trong Vương Quốc Ngài. Xin “Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:10).

Qua đời sống bạn, có những phước hạnh nào tuôn tràn ra cho những người chung quanh không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì tình yêu của Ngài dành cho con. Mục đích của Chúa cho cuộc đời con luôn lớn hơn điều con mong ước. Xin Chúa dùng con đem phước hạnh đến cho gia đình, Hội Thánh, và tha nhân trong năm mới 2019.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page