top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ba Ngôi Được Bày Tỏ
Câu gốc: “Lại có một đám mây bao phủ lấy; và từ đám mây có tiếng phán rằng: Người này là Con rất yêu dấu của Ta, hãy vâng nghe người” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Những điều ba vị sứ đồ nhìn thấy trên núi hóa hình bày tỏ những lẽ thật gì? Bạn học được điều gì khi suy ngẫm câu chuyện Chúa hóa hình?

Trên núi hóa hình, ba Sứ đồ Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng không chỉ nhìn thấy vinh quang chói lòa của Chúa Giê-xu, mà họ còn nhìn thấy ông Môi-se và Tiên tri Ê-li hiện ra nói chuyện với Chúa. Sự kiện này bày tỏ lẽ thật có sự sống lại sau sự chết, vì ông Môi-se đã chết và Tiên tri Ê-li đã được cất lên trời. Sự xuất hiện của họ là bằng chứng về sự sống đời đời và vinh quang thiên đàng dành cho người tin kính Đức Chúa Trời. Cảnh tượng chói sáng trên núi hóa hình là vinh quang thiên đàng, nơi những người đã chết trong đức tin được sống lại, được ở và tương giao với Chúa. Đó là một đời sống ngập tràn ánh sáng – không có điều ác, tai họa, không có hối tiếc, bệnh tật, khổ đau.

Trên núi hóa hình chúng ta thấy sự hiện diện của Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Đức Chúa Con chói sáng, tiếng phán của Đức Chúa Cha, “Người này là Con rất yêu dấu của Ta, hãy vâng nghe Người,” và Chúa Thánh Linh trong hình ảnh một đám mây che phủ. Điều này soi sáng thêm cho sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiệp một. Qua kinh nghiệm trên núi hóa hình, các môn đệ nhìn thấy sự mầu nhiệm kín giấu: sự mầu nhiệm về thiên đàng và sự mầu nhiệm về Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Họ thấy Chúa Giê-xu như Ngài vốn có thật. Họ được Chúa Thánh Linh che phủ họ trong một đám mây, và tai họ nghe được tiếng phán từ Đức Chúa Cha.

Sự hóa hình của Chúa với ông Môi-se và Tiên tri Ê-li trên núi là một cửa sổ cho chúng ta nhìn thấy thiên đàng. “Rời khỏi thân xác là về nhà với Chúa” (II Cô-rinh-tô 5:8), ở thiên đàng không chỉ có ông Môi-se và Tiên tri Ê-li, nhưng có vô số người đã chết trong đức tin được ở cùng Chúa luôn luôn (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Trên núi hóa hình, Chúa Giê-xu cho các Sứ đồ Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng nhìn thấy cõi trời mà con người không thể thấy trong trí hiểu hạn hẹp của mình. Trên núi hóa hình Chúa cho chúng ta hiểu được một phần của sự mầu nhiệm về Ba Ngôi Đức Chúa Trời mà trí óc hữu hạn con người không thể hiểu thấu.

Những gì xảy ra trên núi hóa hình giúp cũng cố đức tin cho chúng ta nơi Chúa Giê-xu là Ngôi Hai Đức Chúa Trời đã đến thế gian vì chúng ta. Chúa Giê-xu trên núi hóa hình trở nên một cánh cửa sổ cho chúng ta nhìn thấy thiên đàng và vinh quang chờ đón chúng ta.

Bạn có nhìn thấy Ba Ngôi Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ ràng trong sự kiện Chúa hóa hình không?

Cảm tạ Chúa đã bày tỏ cho con những lẽ thật về sự mầu nhiệm về thiên đàng và Ba Ngôi Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương con, phó mình vì con, và bao phủ cuộc đời con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page