top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bước Ngoặc Báp-tem


Nghe

Ma-thi-ơ 3:13-17Câu gốc: “Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép Báp-tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy” (Rô-ma 6:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã hiệp một trong lễ Báp-tem của Chúa Giê-xu ra sao? Bước ngoặt của Báp-tem là gì? Bước ngoặt đó thay đổi nếp sống người theo Chúa như thế nào?

Sau ba mươi năm sống với gia đình, Chúa Giê-xu đến với ông Giăng Báp-tít tại sông Giô-đanh để chịu Báp-tem, với mục đích để “làm cho trọn mọi việc công bình,” đó là làm những việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi vừa ra khỏi nước, Chúa Giê-xu thấy các tầng trời mở ra và Chúa Thánh Linh ngự xuống có hình dạng như chim bồ câu đậu trên Ngài. Rồi Ngài nghe tiếng nói êm dịu của Đức Chúa Cha phán rằng: “Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng.” Sự mạc khải này cho thấy Ba Ngôi Đức Chúa Trời bởi tình yêu thương thế gian đã hiệp một và đồng công với nhau trong chương trình cứu rỗi nhân loại được thể hiện qua sứ mệnh trên đất của Chúa Giê-xu để mọi người được cứu. Nhờ đó, những người tội lỗi khi tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu thì được sự tha tội bởi dòng máu quý báu của Ngài, được sự ở cùng của Chúa Thánh Linh, được làm “con yêu dấu” của Đức Chúa Cha. Từ đó, người tin Chúa có thể sống vui lòng Đức Chúa Trời bởi vâng theo sự dạy dỗ, tấm gương của Chúa Giê-xu, nhờ vào quyền năng của Chúa Thánh Linh.

Sự hiện diện của Ba Ngôi Đức Chúa Trời quan trọng thế nào khi Chúa Giê-xu chịu Báp-tem thì cũng quan trọng thể ấy trong thánh lễ Báp-tem ngày nay. Bước ngoặt của lễ Báp-tem chính là sự ấn chứng của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong thánh lễ. Điều này nhắc nhở và giúp đỡ con dân Chúa sống đúng với mục đích Chúa muốn trên cuộc đời mình, đó là chúng ta kể như đồng chết, đồng chôn con người cũ với Chúa, và bắt đầu từ nay đồng sống lại bằng con người mới với Chúa, chứ không phải chỉ nhận Báp-tem như một nghi thức của giáo hội mà thôi. Thánh lễ Báp-tem là bước ngoặt của cuộc đời người theo Chúa, giúp chúng ta nhờ Lời Chúa đổi mới từng ngày để mỗi ngày được giống Chúa hơn (Rô-ma 6:4).

Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời Ba Ngôi vì tình yêu của Ngài, vì sự cứu rỗi mà Ngài đã dành cho chính mình. Là những người đã tin Chúa và đã được Báp-tem trong Danh Ba Ngôi Đức Chúa Trời, xin đừng ai mải mê trên con đường riêng, làm theo ý muốn riêng của mình. Mỗi chúng ta hãy xem xét lại đời sống đã rẽ sang bước ngoặt mới sau Báp-tem chưa, có nghĩa là thật sự bước vào con đường làm theo ý Cha, phục vụ Chúa và tha nhân theo ý muốn của Cha dành cho đời sống của mình, để cũng được Đức Chúa Trời vui lòng mà phán rằng: “Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng.”

Nếp sống mới của bạn khác với khi chưa chịu Báp-tem như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con thật sự sống được cuộc sống mới khác với trước khi được Báp-tem, để con phục vụ Chúa và tha nhân theo ý muốn của Ngài và được vui lòng Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Baptism

15 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page