top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Cuộc Chiến Giữa Hai Dân Tộc


Nghe

Ê-xơ-tê 3:5-6Câu gốc: “Người ta đã học cho Ha-man biết Mạc-đô-chê là người Giu-đa, nên người cho sự tra tay trên một mình Mạc-đô-chê là một sự nhỏ mọn, người bèn tìm mưu giết hết thảy dân Giu-đa, là tông tộc của Mạc-đô-chê, ở trong toàn nước A-suê-ru” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ha-man là hậu duệ của ai? Tại sao ông Ha-man âm mưu giết hại toàn dân Giu-đa sinh sống tại Ba Tư? Tại sao có thể nói đây là cuộc chiến giữa hai dân tộc? Bạn thể hiện tình yêu thương với dân tộc mình thế nào?

Theo sử sách thì ông Ha-man là hậu duệ của ông A-gát, vua người A-ma-léc. Đây là dân đã đến khiêu chiến và tấn công người Ít-ra-ên khi họ vừa ra khỏi xứ Ai Cập (Xuất Ê-díp-tô 17:8-16). Cũng bởi lý do này mà trong cuộc chiến với người A-ma-léc thời Vua Sau-lơ trị vì, Chúa đã ra lệnh vua phải diệt sạch người A-ma-léc, nhưng ông lại không làm theo (II Sa-mu-ên 15:1-9). Hậu quả của hành vi bất tuân trong lịch sử ấy không những là nỗi tủi nhục cho Vua Sau-lơ khi phải chết trong tay của người A-ma-léc (I Sa-mu-ên 1:1-10), nhưng điều đáng nói hơn là hậu duệ của người A-ma-léc vẫn còn sống, và một trong số đó chính là ông Ha-man, kẻ thù truyền kiếp của người Ít-ra-ên. Đó là lý do tại sao khi ông Ha-man biết ông Mạc-đô-chê là người Giu-đa thì rắp tâm hãm hại người Giu-đa đang sinh sống tại nước Ba Tư thay vì chỉ giết một mình ông Mạc-đô-chê. Điều này cũng phản ánh bản chất độc ác của ông Ha-man nói riêng và của dân tộc A-ma-léc nói chung. Còn riêng về phần ông Mạc-đô-chê, một trong những lý do khiến ông Mạc-đô-chê bất tuân lệnh vua, từ chối cúi lạy ông Ha-man cũng bởi vì ông Mạc-đô-chê biết ông Ha-man là hậu duệ của ông A-ga, vua người A-ma-léc. Ông Mạc-đô-chê chắc chắn vẫn còn nhớ những điều mà dân tộc này đã làm trên dân tộc ông, bởi tất cả đều được ghi chép trong sử sách của người Ít-ra-ên (Phục Truyền 25:17-18).

Từ những điều kể trên cho chúng ta thấy, đây không đơn thuần là cuộc chiến cá nhân giữa ông Mạc-đô-chê và ông Ha-man, mà chính là cuộc chiến giữa hai dân tộc, con dân Chúa và người A-ma-léc. Có thể nói, hành động không cúi lạy của ông Mạc-đô-chê trước ông Ha-man không chỉ phản ánh nếp sống tin kính Chúa trong ông, mà còn thể hiện một tinh thần dân tộc bất khuất của một người Do Thái đang sống lưu vong giữa chốn vương triều Ba Tư.

Ngày nay, ai cũng biết người Ít-ra-ên có tinh thần dân tộc rất cao, dù họ sống bất cứ nơi đâu. Bằng chứng là họ sẵn sàng từ bỏ tất cả sự nghiệp đã gây dựng nhiều đời ở nước ngoài để trở về thành lập nước Do Thái vào năm 1948. Chúa đặt để chúng ta là dân tộc Việt Nam. Dù chúng ta đang sống nơi đâu, xin Chúa cho chúng ta luôn thể hiện tinh thần kính Chúa, yêu thương dân tộc mình. Một trong những cách thể hiện tình yêu thương là rao truyền danh Chúa cho nhiều người được cứu.

Bạn có quan tâm thể hiện tinh thần kính Chúa, yêu thương dân tộc mình trong cuộc sống không?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì đặt để con là một người Việt Nam. Xin dạy con biết sống kính yêu Chúa và yêu thương đồng bào, dân tộc con, hết lòng đem Tin Mừng đến cho nhiều người.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Evangelism

18 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page