top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tiến Tới Trong Sự Nhận Biết Chúa
Câu gốc: “Con đã tỏ Danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 26 cho thấy tình yêu Đức Chúa Cha dành cho con dân Chúa như thế nào? Để kinh nghiệm tình yêu diệu kỳ ấy cần phải đáp ứng điều kiện gì? Làm thế nào để bạn luôn được tiến tới trong sự nhận biết Chúa?

Đọc chậm rãi và suy ngẫm câu 26, chúng ta sẽ kinh ngạc khi biết tình yêu Đức Chúa Trời dành cho chúng ta như thế nào. Chúa Giê-xu đã cầu xin Đức Chúa Cha yêu con dân Chúa bằng chính tình yêu vô cùng sâu rộng và cao vời mà Ngài đã yêu Chúa Giê-xu. Thật diệu kỳ! Cha yêu Chúa Giê-xu thể nào thì Ngài cũng yêu chúng ta thể ấy! Nhưng chưa hết. Chúa Giê-xu cầu xin tình yêu quá đỗi cao sâu đó ở trong chúng ta và chính Chúa Giê-xu cũng ở trong chúng ta nữa! Tấm lòng của Chúa Giê-xu đối với môn đệ thật không bút nào tả xiết. Chúa không muốn lìa họ mà muốn Ngài ở đâu thì những người Cha giao cho Ngài cũng ở đó để cùng chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa (câu 24).

Tuy nhiên, để kinh nghiệm tình yêu thương diệu kỳ của Đức Chúa Cha, cần phải đáp ứng một điều. Đó là phải tiến tới trong sự nhận biết Chúa. Trong phần đầu của câu 26, Chúa Giê-xu thưa với Cha rằng: “Con đã tỏ Danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa,…” Chúa Giê-xu tỏ bày Cha liên tục, đòi hỏi sự nhận biết Cha của chúng ta cũng phải là một tiến trình liên tục. Chúa đã tỏ bày, Ngài lại tiếp tục tỏ bày thêm nữa để sự nhận biết Cha của con dân Chúa ngày càng thêm lên như Sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy: “Hãy tấn tới trong ân sủng và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Phi-e-rơ 3:18a). Như vậy, khi chúng ta càng tiến tới trong sự nhận biết Chúa thì càng kinh nghiệm tình yêu thương của Đức Chúa Cha.

Ngày nay, Chúa bày tỏ chương trình và ý muốn Ngài cho chúng ta qua Kinh Thánh. Có lẽ trong chúng ta không ai là không muốn được Đức Chúa Trời yêu bằng tình yêu cao sâu mầu nhiệm ấy, và còn mong được Chúa Giê-xu luôn ở trong chúng ta nữa. Vậy làm thế nào để nhận được điều kỳ diệu này? Bí quyết chính là nhận biết Cha. Không phải chúng ta chỉ nhận biết Chúa bằng sự hiểu biết của lý trí nhưng còn là sự nhận biết ý Chúa và sống theo ý Ngài. Đó là nếp sống yêu thương và hiệp một trong Chúa để chẳng những chúng ta vui thỏa trong tình yêu kỳ diệu của Chúa, mà nhiều người chung quanh chúng ta còn nhận biết Chúa qua nếp sống của chúng ta nữa.

Người khác có nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời qua nếp sống của bạn không?

Tạ ơn Chúa vì tình yêu quá đỗi cao sâu mà Chúa dành cho con dù con chẳng xứng đáng chi. Xin cho con siêng năng học Lời Chúa để sự nhận biết Chúa và ý Chúa ngày càng thêm lên, qua đó, nhiều người biết Chúa qua nếp sống của con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

47 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page