VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hãy Thức Tỉnh


Nghe

Giê-rê-mi 10:17-18Câu gốc: “Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình…” (Khải Huyền 2:5a).

Câu hỏi suy ngẫm: “Người bị vây” là ai? Lời khuyên Đức Giê-hô-va dành cho “người bị vây” là gì? Đức Giê-hô-va cho biết mục đích Ngài đưa dân Chúa vào những khốn khổ này để làm gì? Nhờ đâu bạn có thể thức tỉnh trước tội lỗi?

Một lần nữa, cơn đoán phạt lại được Tiên tri Giê-rê-mi mô tả qua hình ảnh “người bị vây,” dân bị liệng ra khỏi đất. Lời khuyên của Đức Giê-hô-va “…hãy lấy của cải mình lìa khỏi đất này” (câu 17), cho thấy cơn đoán phạt đã rất gần. Và hình ảnh toàn thể dân Chúa sẽ bị liệng ra khỏi đất này, để thấy những ngày đen tối của một cuộc lưu đày đang dành sẵn cho dân Chúa. Tiếp theo, Đức Giê-hô-va cho biết rõ mục đích Ngài đưa họ vào những khốn khổ như thế là để họ tỉnh thức.

Không phải dân Chúa ung dung đi ra khỏi đất này, nhưng là bị liệng ra khỏi đất. Từ ngữ “liệng” càng gợi lên sự mạnh mẽ của cơn đoán phạt, và số phận bi thảm của người Ít-ra-ên. Song lời xác nhận của Đức Giê-hô-va về mục đích Ngài cho phép cơn đoán phạt xảy đến đã lóe lên một tia hy vọng lớn lao dành cho họ. Nói cách khác, khi họ đã thức tỉnh, ăn năn những việc sai trái đã phạm với Đức Giê-hô-va thì chắc chắn họ sẽ nhận được sự tha thứ và sự phục hồi từ Ngài. Người Ít-ra-ên đang trong tình trạng ngủ mê, họ không còn đủ tỉnh táo để nhận biết mọi điều đang diễn ra chung quanh, kể cả lời cảnh báo, kêu gọi ăn năn, và cả tình trạng của chính mình. Chính vì thế, cơn đoán phạt thật sự rất cần thiết để họ được tỉnh ngộ và nhận biết điều cần làm với Đức Giê-hô-va và để giải thoát chính bản thân. Tình yêu của Đức Giê-hô-va dành cho dân Chúa ngay cả trong những sự khốn khổ Ngài cho phép dân Ngài đối diện. Vì thế, thức tỉnh và ăn năn là thái độ dân Chúa cần thiết phải bày tỏ với Đức Giê-hô-va.

Khi một người đang sống trong tội lỗi thì việc tỉnh táo để nhận biết hướng đi đúng đắn cho bản thân không phải dễ dàng. Trong bối cảnh đó, dường như các lời khuyên lơn, nhắc nhở không làm cho họ nhận ra điều sai, nhưng càng làm cho họ ảo tưởng rằng họ đang đi đường đúng còn mọi người chung quanh không hiểu những điều họ đang đối diện. Giống như cơn đoán phạt là cách tốt nhất cho người Ít-ra-ên trong thời điểm này, thì chắc rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ có những chương trình để chúng ta phải thức tỉnh mà có những đáp ứng đúng, cần thiết với lời kêu gọi ăn năn từ Chúa.

Đối diện với “những cơn đoán phạt” từ Đức Giê-hô-va có giúp bạn thức tỉnh về tình trạng tội lỗi của bản thân, và thấy được tình yêu, cơ hội ăn năn từ Chúa không?

Cảm tạ Chúa vì tình yêu Ngài dành cho khi cho phép những “lằn roi đoán phạt” xảy đến cho con với mục đích để con được thức tỉnh, kịp thời dừng lại điều sai, hướng về Chúa, ăn năn để nhận được sự tha thứ, phục hồi từ chính Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Repentance

18 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách