top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Từ Chối Chúa
Câu gốc: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (I Giăng 1:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp xem điều gì là tội ác trong phân đoạn Kinh Thánh này? Ngày nay, những điều gì được xem là từ chối Chúa? Bạn cần xin Chúa giúp mình từ bỏ những điều sai trật nào?

Ông Gióp bênh vực sự trung thành của ông đối với Chúa khi bị ông Ê-li-pha cáo buộc là ông lấy của cải làm thần tượng của mình mà từ chối Chúa (Gióp 22:23-25). Ông Gióp khẳng định dù ông giàu có với nhiều vàng ròng và tài vật, nhưng ông không nương cậy vào những của cải vật chất đó. Ông cũng không thờ những thần tượng như mặt trời, mặt trăng. Nhiều người trong vùng cận Đông thời bấy giờ, nhìn những tia sáng mặt trời mà tin rằng có thần mặt trời cai trị trên đất. Họ xem ánh trăng mà tin rằng thần mặt trăng nắm giữ những điều huyền bí có thể làm hại đến họ. Ông Gióp quả quyết rằng từ tận đáy lòng, ông không thờ phượng các điều đó: “Nếu lòng tôi có thầm mê hoặc, Và miệng tôi hôn gởi tay tôi; Điều đó cũng là một tội ác đáng bị quan xét phạt; Vì nếu làm vậy, tôi đã từ chối Đức Chúa Trời trên cao kia…” (câu 27-28). Ông tin rằng dù ông chỉ phạm tội trong lòng, có thể con người không thấy, nhưng Đức Chúa Trời thấy và sẽ phạt ông tội chối bỏ Chúa, bất trung với Ngài.

Nhiều con dân Chúa vẫn tiếp tục “từ chối Chúa” qua những hành động hằng ngày. Dù họ nói mình là Cơ Đốc nhân, vẫn đi nhà thờ, ngay cả khi họ đang giữ một vai trò lãnh đạo nào đó trong Hội Thánh, nhưng họ vẫn nương cậy vào tiền của, địa vị thay vì nương cậy nơi Chúa. Nhiều bậc phụ huynh thấy con mình ngoan ngoãn, nhưng trong thâm tâm các con trẻ đó đang thờ những thần tượng như game, phim ảnh, bạn bè, ngôi sao ca nhạc… thay vì tôn thờ Chúa. Những ánh hào quang của địa vị xã hội, những nét đẹp quyến rũ của trai thanh, gái lịch, hay sự sang trọng, đẹp đẽ của những ngôi nhà, chiếc xe, đã kéo nhiều người xa rời Chúa. Những điều nào con người xem là quan trọng hơn Chúa, thì đó là tội ác, đáng bị xử phạt. Nếu con cái Chúa sống như vậy, là chúng ta đã từ chối Chúa trong đời sống. Sứ đồ Giăng dạy: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra” (I Giăng 2:15-16). Khi chúng ta yêu thế gian và các vật trong thế gian là chúng ta cũng đã từ chối Chúa.

Có điều gì bạn đang làm được xem như là tội ác chăng? Lòng bạn có từ chối Chúa là Chúa của mình chăng?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con bị cám dỗ bởi những vật chất của thế gian mà xa rời Chúa. Xin cho con luôn nương cậy nơi Ngài là Chân Thần duy nhất của đời con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page