top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Anh Em Kiện Anh Em


 Câu gốc: “Nhưng anh em kiện anh em, lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin! Thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau, là phải tội rồi” (câu 6-7a).

Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh Cô-rinh-tô đã giải quyết sự tranh chấp bằng phương cách nào? Sứ đồ Phao-lô nhận định gì về phương thức giải quyết của họ? Một trong những nguyên nhân khiến Hội Thánh thường có bất đồng, chia rẽ là gì?

Hội Thánh Cô-rinh-tô có sự mâu thuẫn do tranh chấp nhau giữa một số tín hữu. Và vì sự tranh chấp này, họ đã đưa nhau ra tòa của thế gian để phân xử, gây nên cảnh “anh em kiện anh em.” Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở họ đã có một địa vị hết sức cao quý trong Chúa, và ngày cuối cùng họ sẽ được đồng trị với Đấng Christ để xét xử thế gian (Ma-thi-ơ 19:28), cũng như xét xử cả thiên sứ phạm tội nữa. Khi nhận biết địa vị cao quý này thì đối với những bất công, thiệt thòi phải chịu với anh em trong Hội Thánh chỉ là “việc nhỏ mọn” (câu 2), không đáng để đem nhau ra tòa, mong nhờ những “người không công bình” xét xử công bình. Những người chưa tin Chúa Giê-xu là những người bị kể là không công bình trước mặt Đức Chúa Trời (câu 1), là những người sẽ bị đoán xét (câu 2), là người không thể có sự khôn ngoan thật bởi chưa nhận biết và thờ phượng Đức Chúa Trời (câu 5-6). Trong lúc con dân Chúa đang sở hữu một giá trị thuộc linh hết sức cao trọng và quý giá. Chính Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm được điều này, vì thế ông đã “…coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ” (Phi-líp 3:8), để được Đấng Christ.

Sứ đồ Phao-lô đã không ngần ngại mà mạnh mẽ lên án hành động anh em kiện anh em như thế: “Thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau, là phải tội rồi” (câu 7a). Chúa Giê-xu dạy “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:44). Vậy khi đưa anh em mình ra tòa vì những tranh chấp nội bộ thì anh em đã không sống yêu thương như Lời Chúa dạy, từ chỗ là anh em với nhau nay lại biến thành kẻ thù với nhau.

Thực tế cho thấy trong Hội Thánh ngày nay vẫn còn những cuộc to tiếng, tranh cãi không phải do tội lỗi nhưng từ việc mỗi chúng ta cho rằng danh dự, sỉ diện, quyền lợi, và uy tín của chúng ta là quá quý giá, đến nỗi chúng ta cho rằng người khác đã xúc phạm, làm tổn thương chúng ta là việc quá lớn không thể bỏ qua. Từ đó, dẫn đến bất đồng, chia rẽ giữa vòng anh chị em trong gia đình đức tin. “Sự nghịch cùng người khác” là điều sẽ còn tồn tại trong tập thể của chúng ta, song điều quan trọng là chúng ta sẵn lòng chịu thiệt thòi, xem đó như “việc nhỏ mọn” để có thể “nhường nhịn nhau và tha thứ nhau,” qua đó Danh Chúa được cả sáng và công việc Chúa không bị ảnh hưởng.

Bạn phản ứng ra sao khi anh chị em mình xúc phạm đến mình?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Đấng đã ban cho con sở hữu những giá trị thuộc linh cao quý. Xin cho con ý thức rằng những bất công, thiệt thòi con phải chịu chỉ là việc nhỏ mọn, không đáng để thưa kiện nhau.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page