top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Không Hưởng Được Nước Đức Chúa Trời


I Cô-rinh-tô 6:9-11

 

Nghe AudioCâu gốc: “Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết những ai không được hưởng Nước Đức Chúa Trời? Vì sao ông lại nói trong câu 10 “Chớ tự dối mình”? Có điều nào được liệt kê trong câu 10 mô tả về tình trạng của bạn?

Lẽ thật từ Kinh Thánh bày tỏ rằng “…bởi sự tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ, …và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không” (Rô-ma 3:21-24). Tuy nhiên, đang khi Sứ đồ Phao-lô viết thư cho những tín hữu tại Cô-rinh-tô, là những người tự nhận mình đã đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, ông lại nhắc cho họ nhớ rằng “…những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được Nước Đức Chúa Trời,” cụ thể đó là kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật (câu 9-10).

Lời nhấn mạnh của Sứ đồ Phao-lô trong phần mở đầu câu 10 “Chớ tự dối mình,” cho chúng ta hiểu được ông không có ý nói Cơ Đốc nhân đã tin Chúa thật mà lỡ phạm một trong những tội trên thì không được hưởng Nước Đức Chúa Trời, nhưng ông nhấn mạnh đừng ai tự lừa dối mình, bởi trong Hội Thánh Cô-rinh-tô đang có tà giáo dạy rằng, ai đã cầu nguyện tin Chúa rồi thì đương nhiên được cứu rỗi, nên chẳng cần quan tâm đến việc tập tành nếp sống đạo tin kính mỗi ngày. Bởi thế có nhiều người cứ thoải mái đắm chìm trong những tội lỗi như vậy. Ông nhấn mạnh nếu anh em nghĩ vậy thì anh em đang lừa dối chính mình. Anh em nên nhớ những biểu hiện của đời sống tội lỗi đó, là bản chất của con người cũ khi chưa tin Chúa mà trước đây anh em cũng có người đã sống như vậy. Nay anh em đã được Chúa Thánh Linh rửa sạch, được thánh hóa, và được nên công chính rồi, mà nếu vẫn cứ miệt mài trong nếp sống sa đọa như thế thì chứng tỏ anh em chưa thật sự tin Chúa. Nếu cứ giữ nếp sống không công chính thì làm thế nào có thể hưởng Nước Đức Chúa Trời là Nước Công Chính được.

Trong khi mọi Cơ Đốc nhân chân chính đang hướng lòng về Nước Đức Chúa Trời, trông mong đến ngày được hưởng được Vương Quốc phước hạnh ấy, thì những ai cho rằng chỉ cần tin Chúa là đủ, còn nếp sống đạo theo Lời Chúa dạy không quan trọng, thì hãy coi chừng, những người ấy đang tự lừa dối mình để cứ sống miệt mài trong những điều gian ác thuộc về xác thịt. Lời Chúa công bố thật rõ ràng và dứt khoát: “những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời.”

Bạn có đang đánh đổi quyền công dân Nước Trời với một thói quen không tốt nào trong những điều đã liệt kê ở trên không?

Kính lạy Đức Chúa Trời Công Bình! Xin giúp con cẩn thận tra xét đời sống mỗi ngày, để nếp sống nên thánh của con chẳng những vui lòng Chúa, được hưởng Nước Đức Chúa Trời, mà còn làm gương tốt cho nhiều người nữa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Holly

11 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page