top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lấy Thiện Báo Ác


 Câu gốc: “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:44).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp cư xử với người ghét ông ra sao? Ông đã giúp cho người khách lạ những gì? Bạn đối xử thế nào đối với người nghịch mình? Vì sao?

Ông Gióp bày tỏ cho các bạn lòng chính trực của mình qua cách đối xử với những người khách lạ và những người ghét ông. Ông không vui mừng và cũng không đắc chí khi những người ghét ông lâm nạn (câu 29). Miệng ông cũng không rủa sả, trù ẻo những người hại mạng sống ông (câu 30). Ông Gióp vì kính sợ Chúa, nên đã sống với tinh thần “lấy thiện báo ác.” Đối với khách lạ, ông đối xử nhân từ với họ. Dù họ với ông không có mối liên hệ thân thiết nào, ông cũng đã cho họ ăn no đủ và giúp họ chỗ ngủ qua đêm.

Quan niệm chung của người đời là yêu người yêu mình, ghét người ghét mình, nên họ thường thích thú khi thấy người ác lâm nạn. Họ thường nói “Ác giả, ác báo” hay “đáng đời,” và vui thỏa khi người ác gặp tai ương. Chúa Giê-xu muốn con dân Ngài sống với tiêu chuẩn của Cha trên trời, là tiêu chuẩn vượt trội hơn người trong thế gian: “Yêu kẻ thù mình”; lấy thiện báo ác. Chúa Giê-xu dạy: “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi... các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn” (Ma-thi-ơ 5:44, 48). Chúa muốn chúng ta không chỉ sống bằng cảm xúc, nhưng cũng sống bằng ý chí, không chỉ sống bằng ý tưởng, nhưng phải sống bằng hành động cụ thể. Chúa đã yêu chúng ta khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch Ngài (Rô-ma 5:10). Cũng vì yêu chúng ta, Chúa Giê-xu đã chịu chết đền tội cho chúng ta. Khi suy niệm về tình yêu cao vời Chúa ban cho chúng ta, chúng ta phải vâng theo lời Chúa, sống bày tỏ tình yêu thương với người ghét mình, người thù nghịch mình, và cầu nguyện cho người bức hại mình.

Nhiều người trong chúng ta có thể giúp người khách lạ cơm ăn áo mặc hay giúp đỡ người nghèo khó, nhưng lại không thể quan tâm giúp đỡ kẻ thù mình, ghét mình, hay người từng làm hại mình. Khi chúng ta nhờ sức Chúa, Chúa sẽ giúp chúng ta đắc thắng điều ác, và ban cho chúng ta tình yêu vượt trổi hơn sự thù ghét. Yêu người ghét mình, thù nghịch mình là dấu hiệu cho thấy tâm linh chúng ta trưởng thành, và đời sống chúng ta đã trở nên hoàn thiện và trọn vẹn theo mẫu mực Cha trên trời của mình. Chúa muốn tình yêu chúng ta dành cho người khác rời rộng giống như Chúa ban mưa, ban nắng cho người lành cùng người ác. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta “lấy thiện báo ác” như là một nguồn và một dấu chỉ của tình yêu thương.

Những điều bạn làm cho mọi người có khác hơn gì với người trong thế gian không?

Cảm tạ Chúa vì Ngài yêu và cứu con khi con còn chống nghịch Ngài. Xin tha thứ con vì con vui khi những người nghịch con gặp nạn. Xin thêm năng lực cho con và cho con sống nhân từ với mọi người như Chúa đã nhân từ với con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page