top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Cảnh Báo Tai Vạ Thứ Tám


 Câu gốc: “Ngươi không chịu hạ mình trước mặt Ta cho tới chừng nào? Hãy tha dân Ta đi, để chúng nó hầu việc Ta. Nếu từ chối, không cho dân Ta đi, này, ngày mai Ta sẽ sai cào cào đến địa phận ngươi” (câu 3b-4).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa muốn ông Môi-se thuật lại cho con cháu Ít-ra-ên điều gì? Bạn hiểu việc Đức Chúa Trời làm cứng lòng Pha-ra-ôn như thế nào? Hình ảnh cào cào phủ rợp đất cắn phá mọi thứ khiến bạn liên tưởng đến điều gì?

Chúa đã giáng tai vạ trên Ai Cập để họ nhận biết Ngài là Đức Giê-hô-va đầy năng quyền và Danh Ngài sẽ được đồn ra khắp thiên hạ (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:5; 9:14-16). Việc này cũng giúp tuyển dân nhận biết Chúa, Đấng đã rút họ khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ (Xuất Ê-díp-tô Ký 6:7). Chúa muốn ông Môi-se thuật lại cho con cháu Ít-ra-ên những dấu lạ Ngài đã thực hiện trên Ai Cập để họ nhận biết Ngài là Đức Giê-hô-va (câu 1-2). Việc thuật lại cho con cháu những việc Đức Chúa Trời đã thực hiện trong cuộc đời mình rất quan trọng; giúp chúng định hình nền tảng đức tin, nhận thức về một Đức Chúa Trời năng quyền đang tể trị; và có đáp ứng đúng qua sự tôn thờ và phục vụ Ngài. Điều quan trọng là cha mẹ phải nhận biết Chúa rõ ràng thì mới có thể trung thực kể lại cho con cháu những câu chuyện diệu kỳ của Chúa được.

Phải chăng Chúa đã vô lý khi làm cứng lòng Pha-ra-ôn nhưng Ngài lại mong đợi vua để cho tuyển dân ra đi (câu 1-3)? Chúng ta có thể tìm lời giải đáp ở câu 7; Chúa làm cứng lòng cả Pha-ra-ôn và quần thần, nhưng quần thần của vua vẫn nhận ra vấn đề, khuyên vua để tuyển dân ra đi, nếu không thì đất nước Ai Cập sẽ rơi vào tình trạng nguy vong như Chúa phán. Như vậy, Chúa làm cứng lòng Pha-ra-ôn vì Ngài biết bản chất cố hữu của ông là như vậy, nhưng Ngài không biến ông thành người máy phải hành động như điều Chúa đã lập trình. Vua vẫn có sự thông sáng và ý chí tự do để chọn lựa và quyết định. Đức Chúa Trời công bình không chèn ép ai, Ngài tể trị mọi sự để đem ích lợi đến cho mọi người. Chúng ta không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng phải chịu trách nhiệm về quyết định và hành động của chính mình.

Không ai run sợ trước một con cào cào, nhưng hàng đoàn cào cào phủ rợp đất thì quả là kinh khiếp. Trận mưa đá lớn với sấm chớp đi qua vẫn còn một số mùa màng và cây cỏ sống sót, nhưng khi đoàn cào cào càn qua thì chẳng còn gì sót lại. Chúng ta hay coi thường những tội lỗi vấn vương; một lời nói dối, một chút tham lam, thiếu kỷ luật, thiếu trách nhiệm, thiếu quan tâm v.v… để rồi cuộc đời chúng ta đi lạc xa Chúa lúc nào không hay. Hãy nhờ cậy Chúa để cảnh giác, nhận dạng và tiêu diệt những “con cào cào nhỏ” phá hoại cuộc đời chúng ta.

Bạn nhận được thông điệp nào cho bạn và gia đình bạn qua bài học này?

Lạy Chúa, cầu xin Ngài giúp con từ bỏ những tội lỗi vấn vương để con sống gần Chúa hơn mỗi ngày, kinh nghiệm những câu chuyện thật để thuật lại cho con cháu của con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page