top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Xem Trái Biết Cây


 Câu gốc: “Cây tốt chẳng sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sinh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi” (câu 18-19).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri giả là người như thế nào? Cây tốt và trái tốt chỉ về gì? Cây không sinh được trái tốt thì số phận sẽ ra sao? Theo bạn, muốn sinh được trái tốt thì phải làm gì?

Chúa Giê-xu dạy phải coi chừng tiên tri giả là những người có bề ngoài là “chiên” nhưng trong lòng là “muông sói hay cắn xé.” Tiên tri trong thời Cựu Ước là những người công bố lẽ thật của Chúa, trong đó có những điều Chúa sẽ làm trong tương lai. Tiên tri giả là những người giả vờ như có lẽ thật của Chúa, miệng thì công bố lẽ thật đó nhưng đời sống lại có nhiều điều cho thấy họ không đi theo lẽ thật. Họ mang lốt chiên, có vẻ ngoài của những người theo Đấng Christ, thế nhưng qua những “trái,” tức là những việc làm của họ, cho thấy họ không vâng theo những dạy dỗ của Ngài. Chúa Giê-xu dạy rằng cây tốt ắt phải sinh trái tốt. Cây tốt ở đây chỉ về những môn đệ thật của Chúa, hễ ai là môn đệ thật của Ngài ắt sẽ có những trái tốt. Muốn biết một cây có tốt không, một Cơ Đốc nhân có phải là môn đệ thật của Chúa Giê-xu hay không, thì phải nhìn vào những “trái” của người đó, tức việc làm của người đó chứ không chỉ nghe những gì người đó nói. Chúa Giê-xu cũng dạy rằng cây nào không sinh trái tốt thì phải đốn mà chụm đi, chỉ về sự phán xét mà tiên tri giả, môn đệ giả, Cơ Đốc nhân giả, phải chịu khi Ngài trở lại thế gian này.

Qua những dạy dỗ của Chúa Giê-xu, chúng ta biết một Cơ Đốc nhân có kết quả tốt hay không, không phải là một lựa chọn. Nếu không kết quả tốt thì chứng tỏ người đó không phải là một cây tốt, không phải là một môn đệ thật của Chúa Giê-xu, và không sống theo lời Ngài dạy. Kết cuộc của một đời sống như vậy sẽ là sự đoán phạt của Chúa, và người ấy sẽ trở thành một mối hiểm họa cho bầy chiên của Ngài, cho nên những con chiên thật của Chúa phải “coi chừng.”

Không ai muốn mình giống như một con sói dữ đội lốt chiên, hoặc chỉ mang danh Cơ Đốc nhân, miệng nói Chúa, mà không có lẽ thật của Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái” (Giăng 15:5). Chúng ta phải có sự liên hiệp chặt chẽ với Chúa, phải luôn giữ mối tương giao liên tục với Chúa để “nhánh” của mình liên tục được hưởng nhựa sống từ “gốc” của Chúa mà sinh ra những trái tốt của sự vâng lời. Chính mối liên hiệp này là vô cùng cần thiết để sống được một đời sống của người môn đệ Chúa đúng nghĩa (Giăng 15:8).

Đời sống của bạn có cho thấy bạn là “cây tốt” đang cho ra những “trái tốt” không?

Lạy Chúa, xin cho con cứ luôn giữ mối tương giao liên tục với Ngài để luôn sinh ra trái tốt của đời sống của người môn đệ thật vâng theo sự dạy dỗ của Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page