top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hãy Vâng Theo Tiếng Ta


 Câu gốc: “…Hãy nghe tiếng Ta, noi theo điều Ta dạy mà làm. Vậy thì các ngươi sẽ làm dân Ta, Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi; hầu cho Ta giữ lời thề Ta đã thề cùng tổ phụ các ngươi, mà ban cho họ một xứ đượm sữa và mật, như xứ các ngươi thấy ngày nay” (câu 4b-5a).

Câu hỏi suy ngẫm: Những việc làm và thái độ của tuyển dân Ít-ra-ên được Tiên tri Giê-rê-mi mô tả ra sao? Đức Giê-hô-va nhắc đến điều gì trước khi quyết định một cơn đoán phạt dành cho dân Ngài? Giao ước được nhắc đến ở đây là gì? Làm thế nào để nghe tiếng Chúa và vâng theo?

“Hãy vâng theo tiếng Ta” là lời của Đức Giê-hô-va khuyên lơn dân của Ngài vào mỗi buổi sớm mai (câu 7). Trong phần Kinh Thánh này, Tiên tri Giê-rê-mi nhắc lại giao ước mà Đức Giê-hô-va đã lập cùng dân Chúa, trong bối cảnh Ngài đã giải cứu dân Ngài thoát khỏi xiềng xích tại Ai Cập; lời giao ước về việc họ không được bắt chước các dân tộc chung quanh để thờ phượng những thần tượng từ gỗ, đá, bạc hay vàng, được lập cho toàn thể dân Chúa, không phân biệt nam, nữ, già cả hay trẻ nhỏ, khách hay chủ nhà…, nếu họ vi phạm sẽ phải đối diện với sự trừng phạt kinh khiếp từ Đức Giê-hô-va (Phục Truyền 29). Thế nhưng, cho đến thời điểm này họ đã khước từ mọi lời Chúa phán dạy, cũng chẳng noi theo những việc Ngài bảo họ phải thực hiện. Họ chẳng để tai vào những điều Chúa truyền dạy, nhưng cứ miệt mài bước theo sự cứng cỏi của lòng mình “…có bao nhiêu thành, có bấy nhiêu thần; Giê-ru-sa-lem có bao nhiêu đường phố, …bấy nhiêu bàn thờ cho vật xấu hổ, tức những bàn thờ đốt hương cho Ba-anh” (câu 13).

Trái ngược với sự phản nghịch của dân Chúa là tấm lòng tha thiết của Đức Giê-hô-va khuyên lơn họ hãy nghe, hãy noi theo những điều Ngài truyền dạy. Chúa vẫn hết sức chân thành gọi họ là dân của Ngài, là con cái yêu dấu. Ngài từng tự hào để xưng họ là cây ô-li-ve xanh, trái tươi tốt đáng ưa (câu 15-16). Nhưng nay, họ phải đón nhận tai vạ từ chính Đức Giê-hô-va là Đấng đã vun trồng họ. Đức Giê-hô-va thật rất xót xa để đưa ra lời phán định tai vạ cho chính cây mình đã vun trồng, chính dân tộc được xưng bằng Danh Ngài, chính con dân yêu dấu đã được Ngài cứu khỏi xích xiềng nô lệ. Song hình phạt là điều xứng đáng cho họ vì họ đã vi phạm lời giao ước. Rồi đây, trong sự đau đớn kinh khiếp của cơn đoán phạt, họ sẽ kêu xin nhưng chẳng được thương xót, vì họ đã nhiều lần nhiều cách bỏ qua, xem thường những cơ hội ăn năn.

Lời Chúa vẫn nhắc nhở ngày đêm cho chúng ta không đi sai đường, nhưng nhiều lúc chúng ta cảm thấy hết sức phiền phức và nhàm chán. Chỉ đến khi cơn đoán phạt xảy đến, chúng ta mới vội vàng kêu xin thì đã muộn màng. “Hãy nghe theo tiếng Chúa” ngay khi còn cơ hội.

Bạn có luôn nghe theo tiếng Chúa qua Lời Kinh Thánh mỗi ngày không?

Kính lạy Đức Chúa Trời Thương Xót! Xin giúp con luôn ghi nhớ lời giao ước với Chúa để trọn đời trung tín thờ phượng chỉ một mình Ngài mà thôi và chuyên tâm nghe tiếng Ngài, noi theo điều Ngài dạy mà làm.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page