top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Người Xứng Đáng Được Chọn


I Sử Ký 11:1-3

 

Nghe AudioCâu gốc: “Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” (Lu-ca 2:52).

Câu hỏi suy ngẫm: Cả Ít-ra-ên đến Hếp-rôn để làm gì? Họ đưa ra lý lẽ gì để cho thấy ông Đa-vít xứng đáng làm vua của họ? Sau đó họ đã làm gì cho ông? Bạn làm gì để luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo được Chúa giao?

Sau khi Vua Sau-lơ chết, cả Ít-ra-ên đã đến Hếp-rôn để tôn ông Đa-vít làm vua. Họ đưa ra ba lý do cho thấy ông xứng đáng là vua của họ. Thứ nhất, ông với họ cũng như anh em ruột thịt, nghĩa là ông cũng là người Ít-ra-ên như họ, có thể làm vua của họ vì Đức Chúa Trời không cho phép người ngoại bang được làm vua của người Ít-ra-ên (Phục Truyền 17:15). Thứ hai, ông là một dũng sĩ can đảm, có khả năng lãnh đạo, đã từng xông pha trận mạc. Thứ ba, Chúa chọn ông làm vua của họ, và đó là điều kiện rất quan trọng để một người được làm vua của dân Chúa (Phục Truyền 17:15a). Họ đã lập giao ước với ông và xức dầu để ông làm vua cho cả Ít-ra-ên theo ý Chúa.

Đó là tiêu chuẩn thời xưa cho biết một người như thế nào thì được xem là xứng đáng để “chăn dắt” dân Chúa. Ông Đa-vít đã có đời sống gương mẫu, chứng tỏ mình là người được Chúa chọn nên đã được cả Ít-ra-ên đồng tình và chấp nhận làm vua của họ. Người được Chúa chọn để lo cho Hội Thánh Chúa ngày nay cũng không thể khác hơn. Thứ nhất, người phải có mối liên hệ mật thiết với Chúa và anh chị em trong Hội Thánh đủ để mọi người nhìn nhận là “ruột thịt” trong đức tin. Thứ hai, người thể hiện được sự dấn thân, được trui rèn trong công việc được giao, có khả năng lãnh đạo, và điều đó được nhiều người nhìn nhận. Thứ ba, người được Chúa chọn cũng phải có đời sống gương mẫu (I Ti-mô-thê 4:12) vui lòng Chúa và được anh chị em tín hữu chung quanh chấp nhận. Giống như gương của Chúa Giê-xu ngày xưa, đời sống của Ngài được hài lòng cả Đức Chúa Trời lẫn những người chung quanh (Lu-ca 2:52).

Nhiều người trong chúng ta đang được giao trọng trách “chăn nuôi con dân Chúa,” có thể là bầy chiên trong gia đình, hoặc bầy chiên trong Hội Thánh. Dù bầy của mình có thể nhiều hay ít chiên, chiên của mình có thể lớn tuổi hay nhỏ tuổi v.v…, khi chúng ta đã được Chúa kêu gọi và chọn cho chức vụ đó; Hội Thánh cũng theo ý Chúa mà nhìn nhận chúng ta là người được chọn để lo công việc đó. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và hết lòng chăn dắt bầy chiên Chúa giao, bất luận gặp thời hay không gặp thời, cứ phục vụ như một đầy tớ ngay lành và trung tín của Chúa cho đến cuối cùng.

Đời sống và tinh thần phục vụ Chúa của bạn có được vui lòng Chúa cũng như con dân Chúa? Có điều gì ở bạn khiến người ta nghi ngờ về sự kêu gọi hay lựa chọn mà Chúa dành cho bạn không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã cứu và vui dùng con. Xin giúp con có đời sống và sự phục vụ Chúa “đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta,” xứng đáng với sự kêu gọi và lựa chọn của Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#FollowChrist

72 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page