top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tai Vạ Thứ Tám: Cào Cào


Xuất Ê-díp-tô Ký 10:12-20

 

Nghe AudioCâu gốc: “Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên xứ Ê-díp-tô, đặng khiến cào cào tràn lên xứ đó, cắn xả rau cỏ và mọi vật chi trên đất mưa đá còn chừa lại” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Những hình ảnh nào mô tả về tai vạ cào cào khủng khiếp? Vua Ai Cập đã làm gì trước tai vạ này? Bài học hôm nay cho bạn biết gì về Đức Chúa Trời và con người?

Có lẽ người Ai Cập không lạ gì với việc cào cào cắn phá mùa màng, nhưng lần này quả là tai vạ có một không hai (câu 14). Trong suốt một ngày đêm, Chúa dùng ngọn gió đông thổi hàng đoàn cào cào làm phủ kín cả đất nước Ai Cập đến nỗi khắp chốn trở nên tối tăm. Cào cào cắn xả mọi thứ đến nỗi người ta không còn nhìn thấy màu xanh của cây cỏ (câu 15). Có lẽ khi nghe lời cảnh báo của ông Môi-se và ông A-rôn, vua chưa thể hình dung được cảnh tượng này, và bây giờ ông mới nhận ra đây là tai vạ chết chóc (câu 17). Vua biết phải làm gì để cứu vãn tình trạng nguy cấp. Ông vội vã cho mời ông Môi-se và ông A-rôn đến. Một lần nữa vua hạ mình xưng nhận đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Ông cũng xưng tội với ông Môi-se và ông A-rôn nữa; có lẽ do trước đó vua đã nổi giận, đuổi họ đi khuất mắt. Ông năn nỉ họ cầu nguyện, xin Đức Giê-hô-va rút tai họa chết chóc này lại. Ông Môi-se và ông A-rôn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Ngài nhậm lời, dùng cơn gió tây thổi mạnh đem tất cả cào cào xuống Biển Đỏ.

Bài học hôm nay cho thấy hình ảnh của người đầy tớ trung thành của Chúa là ông Môi-se và ông A-rôn. Họ khiêm nhường bước đi với Chúa, làm theo mọi điều Ngài phán dạy. Họ không phán xét vua Ai Cập nhưng chỉ cầu nguyện cho vua và người Ai Cập thoát khỏi tai họa. Họ thật sự là ống dẫn phước đến nhiều người! Chúng ta cần trau dồi điều gì để trở nên công cụ đắc lực trong tay Chúa? Nhiều lần chúng ta cũng hành xử giống như vua Ai Cập, xem thường lời cảnh báo của Chúa, bất tuân mệnh lệnh của Ngài. Khi bị Chúa sửa phạt, chúng ta hạ mình ăn năn thống hối, khi được Chúa giải cứu thì chúng ta lại xem thường Lời Ngài rồi bước vào một vòng lẩn quẩn tiếp theo.

Dân chúng chắc chắn nhận biết sự can thiệp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Chỉ Ngài mới có năng quyền sai khiến thiên nhiên, thổi cơn gió đông đem cào cào lên, và cơn gió tây thổi cào cào về lại Biển Đỏ, Ngài hóa không thành có, rồi từ có thành không. Chúa đang tể trị mọi sự kiện và hoàn cảnh để đem ích lợi cho cả loài người. Ngay cả việc Chúa khiến vua Ai Cập cứng lòng cũng chỉ để người Ai Cập, người Ít-ra-ên, và cả thiên hạ nhìn biết Ngài là Chúa của cả vũ trụ. Chúa xứng đáng cho mọi dân tôn thờ và yêu mến. Lời Chúa đáng cho chúng ta suy ngẫm và vâng theo mỗi ngày.

Chúa đang ở vị trí nào trong lòng của bạn?

Lạy Chúa, con cầu xin Chúa giúp con biết yêu kính Chúa ngày càng hơn và giúp con làm người phục vụ khiêm nhường và trung tín trong nhà của Ngài luôn luôn.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#TrustInTheLord

28 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page