top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chấp Nhận Người Khác Quan Điểm


 Câu gốc: “Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển” (Rô-ma 15:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy phải cư xử thế nào với người khác quan điểm với mình? Tại sao? Làm thế nào để duy trì sự hiệp một trong Hội Thánh khi có nhiều quan điểm khác nhau?

Câu 1 bắt đầu với mệnh lệnh, “Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ.” Bản Dịch Mới (NVB) dịch là, “Hãy tiếp nhận người yếu đức tin, đừng lên án những vấn đề không biết chắc.” Từ “tin” trong câu 2 chỉ về những việc nào đó người tín hữu nghĩ họ nên hay không nên làm vì mình là người tin Chúa, chứ không phải là những lẽ đạo cốt yếu của đức tin như sự cứu rỗi nhờ ân sủng và bởi đức tin. Theo Sứ đồ Phao-lô, người có đức tin mạnh là người “tin có thể ăn được cả mọi thứ,” còn người yếu đức tin là người “chỉ ăn rau mà thôi.” “Ăn được cả mọi thứ” có thể chỉ về người tin Chúa gốc Do Thái đã thoát khỏi sự gò bó trong tập quán ăn uống theo truyền thống đức tin trước kia; và cũng có thể nói về việc ăn hay không ăn thịt đã cúng cho thần tượng (I Cô-rinh-tô 8; 10:23-30). Trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, có thể có một số tín hữu gốc Do Thái sau khi tin Chúa vẫn tiếp tục giữ kỷ luật ăn uống theo truyền thống, và những người tin Chúa gốc Dân Ngoại có đức tin yếu. Hai thành phần này có thể bị vấp phạm khi thấy người đã tin Chúa có đức tin mạnh trong Hội Thánh ăn thịt đã cúng thần tượng.

Ở đây, Sứ đồ Phao-lô không khen người có đức tin mạnh hay coi thường người yếu đức tin. Ông không ủng hộ quan điểm của phe nào. Ông chỉ khuyên họ: Hãy chấp nhận nhau, và không tranh cãi, không đoán xét điều mình không biết rõ chắc chắn (câu 3). Chấp nhận sự đối nghịch khác với bác bỏ, từ chối. Con cái Chúa dù khác biệt ý kiến về những vấn đề thực hành niềm tin, nếp sống đạo, hoặc giáo nghi, nhưng cần phải giữ mối liên hệ hiệp một trong Hội Thánh bằng cách chấp nhận lẫn nhau vì Chúa đã chấp nhận mỗi người chúng ta (Rô-ma 15:7).

Trong Hội Thánh, con cái Chúa đều có những xuất xứ khác nhau về truyền thống đức tin, cách thờ phượng, văn hóa, quan điểm chính trị v.v… Chúng ta không đồng ý với nhau về nhiều vấn đề, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể duy trì sự hiệp một trong niềm tin căn bản nơi Chúa. Đừng để sự khác biệt về sở thích, hay quan điểm cá nhân gây chia rẽ trong Thân Chúa. Khi chúng ta chấp nhận nhau, không tranh cãi, không lên án, và cư xử trong tình yêu thương, thì chúng ta đã hiện thực lời cầu xin hiệp một Chúa Giê-xu cầu nguyện cho chúng ta, và người chưa tin Chúa sẽ biết chúng ta là môn đồ của Ngài.

Bạn chấp nhận hay lên án anh chị em trong đức tin nhưng khác quan điểm với bạn về những vấn đề thực hành niềm tin và đời sống?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã chấp nhận con. Xin Chúa giúp con chấp nhận anh chị em con trong đức tin để giữ gìn sự hiệp một trong Thân Chúa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page