top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hành Động Theo Lương Tâm Và Vì Chúa


 Câu gốc: “Cầm giữ đức tin và lương tâm tốt” (I Ti-mô-thê 1:19).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong những vấn đề không thiết yếu của đức tin như việc giữ ngày lễ, ăn kiêng, nghi thức thờ phượng v.v… Cơ Đốc nhân nên hành động theo nguyên tắc nào?

Tiếp theo nguyên tắc chấp nhận nhau, không lên án anh chị em trong Hội Thánh có quan điểm khác với mình trong những vấn đề không chính yếu của đức tin, Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta hãy làm theo điều mình tin quyết, tức làm theo lương tâm mình xác tín. Cơ Đốc nhân có thể suy nghĩ khác nhau về những việc mình tin nên làm hay không nên làm. Hội Thánh thời các sứ đồ có những tín hữu tin rằng mọi ngày đều tốt vì là ngày Đức Chúa Trời đã dựng nên; một số người khác cho rằng có những ngày “thánh” hơn, đặc biệt hơn những ngày khác (câu 5). Có những người “chỉ ăn rau,” và cũng có người tin “ăn được cả mọi thứ” (câu 2). Đối với những quan điểm khác nhau này, Sứ đồ Phao-lô nêu một nguyên tắc hành động là hãy làm theo lương tâm, theo sự tin chắc ở trí mình.

Trong Hội Thánh đầu tiên, có những người tin Chúa là người Do Thái. Trước kia, họ thờ phượng Đức Chúa Trời theo truyền thống Cựu Ước. Họ theo tập quán giữ những ngày lễ trọng, làm phép cắt bì, ăn thức ăn tinh sạch theo Cựu Ước. Sau khi tin Chúa, những người gốc Do Thái có thể cảm thấy lương tâm bị cáo trách nếu họ bỏ qua những ngày lễ hay tập quán tín ngưỡng. Sứ đồ Phao-lô nói họ hãy làm điều họ tin chắc trong trí. Ngày nay, có những con cái Chúa gia đình trước kia giữ tục thờ cúng ông bà, có thể cảm thấy “bất hiếu” nếu bỏ qua những ngày lễ trọng của đại gia đình. Trong trường hợp này con cái Chúa có thể chọn một ngày khác làm ngày họp mặt gia đình, hoặc tổ chức sinh nhật của ông bà, để cầu nguyện tạ ơn Chúa và tưởng niệm thay vì cúng giỗ theo tập quán.

Trong câu 6, Sứ đồ Phao-lô không bênh vực hay cấm đoán việc những tín hữu hành động theo lương tâm và sự tin chắc ở trí mình. Ông cũng nói thêm nguyên tắc dù giữ ngày hay không giữ ngày, dù chỉ ăn rau hay ăn mọi thứ cũng đều là vì Chúa, muốn làm sáng Danh Chúa. Như vậy, nguyên tắc hành động của Cơ Đốc nhân trong những trường hợp mình không biết chắc là hành động theo lương tâm, sự tin chắc trong trí, và vì Chúa. Người ăn thịt tạ ơn Chúa trước khi ăn, và người không ăn thịt tạ ơn Chúa về rau quả mình ăn. Trong bất cứ việc gì chúng ta làm hãy nhắm mục đích và biết chắc mình làm như vậy vì Chúa: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Có việc nào bạn làm hay không làm theo truyền thống đức tin, gia đình, tập quán khác với anh chị em trong Hội Thánh không? Bạn phản ứng thế nào đối với người có quan điểm khác biệt với bạn?

Lạy Chúa, xin giúp con biết chắc khi con làm hay không làm điều gì khác với anh chị em trong đức tin là làm theo lương tâm trong sạch, và tin chắc con hành động như vậy là vì Chúa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page