top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lời Trung Thực


 Câu gốc: “Các lời tôi nói sẽ chiếu theo sự chánh trực của lòng tôi; Điều tôi biết lưỡi tôi sẽ nói cách thành thực” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu bày tỏ thế nào về những lời ông sẽ nói với ông Gióp? Lời hứa của ông Ê-li-hu nhắc bạn điều gì về lời nói? Làm thế nào để lời nói của bạn luôn trung thực?

Ông Ê-li-hu xin ông Gióp hãy nghe lời lập luận của ông vì đây là lời trung thực của lòng ông. Lời trung thực mà ông Ê-li-hu nói được bày tỏ qua nhiều khía cạnh. Thứ nhất, ông nói từ lòng dạ ngay thẳng của ông: “Các lời tôi nói sẽ chiếu theo sự chánh trực của lòng tôi” (câu 3). Ông không vì nể trọng ông Gióp mà nói sai lệch. Thứ hai, lời nói ông phát xuất từ lòng kính sợ Chúa: “Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho tôi sự sống” (câu 4). Ông Ê-li-hu biết sự sống của mình trong tay Chúa. Lời nói của ông không chỉ được người nghe, nhưng cũng được Chúa nghe, và ông cũng tin rằng Thần Linh Chúa soi dẫn cho ông, hướng dẫn ông nói lời trung thực. Thứ ba, ông khuyến khích ông Gióp xem xét, kiểm chứng những lời chánh trực của ông. Ông Ê-li-hu chấp nhận khả năng giới hạn của mình: “Tôi cũng bởi đất bùn mà ra” (câu 6) nên cũng có những sai sót. Ông mời ông Gióp thoải mái đáp lại, và ông sẵn sàng nghe những ý kiến trái chiều.

Ông Ê-li-hu đã mở đầu ý kiến của mình với lòng tự tin và lời hứa sẽ nói những lời chánh trực, ngay thẳng. Dù lời hứa đó có thật sự đúng với ông hay không, nhưng cũng nhắc chúng ta đôi điều suy nghĩ về những lời chánh trực của Cơ Đốc nhân.

Ngày nay, ngành truyền thông phát triển nhanh, con người có thể nghe và biết nhiều thông tin xảy ra trên thế giới. Nhưng nhiều người đã không nói sự thật, hay chỉ nói lấp lững một phần sự thật. Có người còn cho rằng “nói thật mất lòng.” Sự giả dối này đã khiến con người nghi ngờ lẫn nhau, và ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Chúa Giê-xu dạy: “Nhưng chỉ nên nói: ‘Phải, phải’ hay ‘Không, không’ là đủ. Còn thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra” (Ma-thi-ơ 5:37 BTTHĐ). Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta từ bụi đất, và sự sống của chúng ta cũng do Chúa ban cho. Khi chúng ta hiểu được sự sống và sự chết của chúng ta trong tay Chúa, thì sự giả dối chỉ đem đến chúng ta sự bất an, khi đã lún sâu vào tội lỗi do dối trá, lừa lọc nhau, cuối cùng sẽ đi đến sự hình phạt đời đời. Cần nhớ rằng những lời nói giả dối, việc làm bất nghĩa đều do “ác quỷ mà ra.” Cầu xin Chúa cho chúng ta được nhắc nhở phải sống chân thật, can đảm nói lời trung thực. Xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta trong lời nói, việc làm, và bước đi trong sự chánh trực của Ngài.

Bạn có xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn bạn luôn nói lời trung thực không?

Kính lạy Chúa Yêu Thương, tạ ơn Ngài đã chết vì tội của con. Xin Chúa Thánh Linh cáo trách về những lời nói, việc làm sai trật của con; xin giúp con can đảm sống trung thực như Lời Chúa dạy.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

8 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page