top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hiệp Một Chiến Đấu Vì Đức Tin


Giu-đe 1:3-4

 

Nghe AudioCâu gốc: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi” (câu 3b).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giu-đe viết thư này với mục đích gì? Ông cho biết thực trạng nào đang xảy ra? Ông khuyên các tín hữu phải làm gì? Những điều ông Giu-đe khuyên cần thiết cho Cơ Đốc nhân thế nào?

Mục đích ông Giu-đe viết thư này là muốn kêu gọi độc giả của ông phải cùng nhau “chiến đấu vì đức tin, là đức tin đã truyền cho các thánh đồ một lần đủ cả” (câu 3b BTTHĐ). Nghĩa là họ phải tích cực bảo vệ chân lý bất di bất dịch mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Ngài một lần là đủ. Chân lý đó là sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu dành cho những ai tin Ngài.

Ông Giu-đe cho biết lý do vì sao ông kêu gọi Hội Thánh Chúa nói chung và mỗi tín hữu nói riêng phải “vì đạo mà tranh chiến,” ấy là “vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta” (câu 4a). Họ là những người đã bị định tội từ lâu rồi vì những việc ác họ làm. Họ đã xem thường ơn thương xót của Chúa và sống cuộc đời tràn ngập tội lỗi, suy đồi đạo đức, sẵn sàng lôi kéo những người tin Chúa chối bỏ Ngài. Hiện nay, những người này đang “len lỏi” giữa vòng chúng ta để cám dỗ, dẫn dụ nhiều con cái Chúa sa ngã. Điều này cũng được Sứ đồ Phi-e-rơ đề cập đến trong II Phi-e-rơ 2:3 “Vì lòng tham, họ dùng những lời lẽ dối trá để trục lợi anh em; án phạt dành cho họ từ lâu nay vẫn còn hiệu lực, và sự diệt vong dành cho họ chẳng hề ngơi nghỉ.” Đó là thực trạng trong xã hội thời ông Giu-đe, và cũng là thực trạng của xã hội chúng ta đang sống.

Ngày nay, có rất nhiều giáo sư giả, nhiều sự giảng dạy sai lạc, nhiều tà giáo đang trà trộn vào trong Hội Thánh, dụ dỗ con cái Chúa bằng những giáo lý nghe dường như hợp lý nhưng hoàn toàn không phù hợp với Kinh Thánh. Họ là những người “chối bỏ Đấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 4b). Vì thế, là những người có đức tin chân thật, chúng ta phải hiệp một với nhau để giúp nhau đứng vững và cùng nhau tranh chiến chống lại những sự tấn công lôi kéo của những người sai lạc kia. Mỗi người chúng ta phải trở thành chiến sĩ thập tự để chiến đấu cho đức tin của mình. Trước khi ra trận, chúng ta cần trang bị cho mình mọi khí giới của Đức Chúa Trời mà Sứ đồ Phao-lô đã liệt kê trong Ê-phê-sô 6:13-18. Từng tín hữu trong Hội Thánh phải hiệp một với nhau, hỗ trợ nhau trong chiến trường thuộc linh để có thể giúp nhau giữ được đức tin trọn vẹn trước mặt Chúa.

Bạn có sẵn sàng gia nhập đoàn quân của Chúa để chiến đấu vì đức tin chân thật mình đã nhận không?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã chết thay cho tội lỗi của con. Xin giúp con hiệp một với anh chị em cùng niềm tin để cùng chiến đấu cho đức tin mà Chúa đã truyền cho con một lần đủ cả.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Faith

11 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page