top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tình Yêu Không Phân BIệt


Giăng 3:16

 

Nghe AudioCâu gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Động lực nào khiến Đức Chúa Trời ban Con Một của Ngài cho thế gian? Thế gian chỉ về những ai? Bạn học được gì về tình yêu của Chúa? Làm thế nào bạn có thể yêu anh chị em mình bằng tình yêu như vậy?

Câu Kinh Thánh rất quen thuộc này cho chúng ta thấy được bản chất yêu thương của Đức Chúa Trời qua lời mở đầu “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian.” Chính tình yêu Chúa dành cho những người tội lỗi trong thế gian này là động lực để Ngài cứu chuộc họ. Trong tiếng Hy Lạp có nhiều từ chỉ về tình yêu thương, từ ngữ dùng ở đây là “agape,” chỉ về một tình yêu không đơn thuần là cảm xúc mà là một tình yêu của hành động, tình yêu hy sinh cao cả. Tình yêu đó đã thúc đẩy Đức Chúa Trời ban Con Một của Ngài đến thế giới này chuộc tội cho những con người tội lỗi.

“Thế gian” ở đây chỉ về toàn nhân loại. Tình yêu của Chúa là một tình yêu bao la dành cho tất cả mọi người. Người Do Thái ngày trước không nghĩ rằng Đức Chúa Trời yêu những người không thuộc về Ít-ra-ên. Nhưng tình yêu của Ngài không phân biệt người Do Thái, hay Dân Ngoại trong thời Chúa Giê-xu, hay là những người sống ở những nơi rất xa xôi với xứ Palestine, như chính chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa về tình yêu rộng khắp của Ngài dành cho tất cả mọi người trên đất này, dành cho mọi chủng tộc, mọi đất nước, mọi thời đại, và mọi người của đủ mọi nền văn hóa, mọi giai cấp, mọi thành phần… Cho dù trước đây chúng ta là người như thế nào thì tình yêu của Ngài vẫn dành cho chúng ta. Sự cứu rỗi của Ngài không phân biệt ai cả miễn là người đó đặt đức tin nơi Đấng Christ.

Tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu không phân biệt và dành cho mọi người trong đó có chúng ta. Chúng ta cùng mọi Cơ Đốc nhân khác bởi tin vào sứ điệp Phúc Âm của Giăng 3:16 mà có sự liên hiệp với Chúa và với nhau trong niềm tin, vì bởi đức tin nơi Đấng Christ mà chúng ta đều trở thành con của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 3:26). Thế nhưng, nhiều khi trong cộng đồng Cơ Đốc, chúng ta thấy mình khó hiệp một được với ai đó hoặc với nhóm người nào đó vì những khác biệt về tính cách, suy nghĩ, sở thích, lối sống, tuổi tác… Những lúc như vậy, hãy nhớ lại sứ điệp Phúc Âm về tình yêu thương không phân biệt của Chúa dành cho mọi người. Hãy thử nghĩ xem, làm sao một người của thế gian này có thể tin rằng Chúa yêu mình nếu như người đó không thấy sự yêu thương và hiệp một của những người đã thuộc về Chúa (I Giăng 4:12).

Bạn có thấy mình không hiệp một được với ai đó trong Hội Thánh vì những khác biệt giữa bạn và người đó không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ rằng Chúa đã yêu thương, không phân biệt ai cả để con cũng có thể thực sự yêu thương, hiệp một với những anh em trong cùng đức tin với con.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Unity

18 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page