top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Mọi Người Đều Phạm Tội


Gióp 33:8-11

 

Nghe AudioCâu gốc: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:23-24).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu mắc sai lầm nào khi lên án ông Gióp? Ông Gióp cảm biết mình là người thế nào trước mặt Chúa? Nhờ đâu bạn được cứu?

Ông Ê-li-hu đã nghe nhầm khi cho rằng ông Gióp nói mình vô tội. Ông lên án ông Gióp tự cho mình “trong sạch, không có vi phạm; vô tội, và trong lòng chẳng có gian ác gì” (câu 9) nhưng vẫn bị Đức Chúa Trời “đối địch, cầm như kẻ thù, riết chân vào cùm và coi chừng đường lối” (câu 10-11). Ông Ê-li-hu đã nghe không kỹ, nên có sự nhầm lẫn khi xem lời nói của ông Sô-pha là lời ông Gióp nói. Ông Sô-pha nói ông Gióp nói rằng: “Vì ông thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Đạo lý tôi là thanh tịnh; Tôi không nhơ bợn trước mặt Chúa” (Gióp 11:4). Khi các bạn kết tội ông Gióp và cho rằng ông bị hoạn nạn là do hậu quả ông làm ra, ông Gióp đã không đồng ý nên đã biện hộ cho mình. Ông cho rằng mình không nói dối (6:30), không gian ác (10:7), ông sống công chính và ngay thẳng, không bất tuân Đức Chúa Trời (12:4). Nhưng ông Gióp không nói mình là vô tội. Ông đã tự nhận rằng: “Dẫu rằng tôi công bình, miệng mình sẽ lên án cho mình” (Gióp 9:20a). Trước mặt Đức Chúa Trời công chính, dù Chúa không lên án ông, thì chính bản thân ông Gióp cũng biết mình là người có tội. Lập luận của ông Ê-li-hu yếu ớt, sai lầm khi ông nhầm lẫn lời kết tội của ông Sô-pha thành lời của ông Gióp.

Dù ông Gióp là người được Đức Chúa Trời khen là “nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác” (Gióp 1:8), nhưng không phải là Gióp không phạm tội gì với Chúa cả. Trong phân đoạn cuối của sách Gióp, sau khi nghe lời Chúa dạy, ông thưa với Đức Chúa Trời: “Tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi” (Gióp 42:6).

Lời Chúa khẳng định, “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,” và chúng ta chỉ nhờ sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ trên cây thập tự mà được xưng công bình (Rô-ma 3:23-24). Chúng ta là tội nhân nên không thể làm việc thiện lành để được cứu, nhưng con dân Chúa sống ngay lành vì biết ơn Chúa đã cứu chúng ta. Sứ đồ Phao-lô dạy trong Thư Ê-phê-sô 2:8-10 rằng: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”

Bạn làm gì để bày tỏ lòng biết ơn Chúa đã cứu bạn?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài đã chết vì tội của con. Xin Chúa giúp con luôn biết ơn Chúa, quyết làm theo lời Chúa dạy, và sống vui lòng Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Savior

17 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page