top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ai Bảo Vệ Ai?


 Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu phán cùng Phi-e-rơ rằng: Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ; Ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho Ta uống sao?” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm gì để bảo vệ Chúa? Tại sao ông làm như vậy? Lời Chúa Giê-xu phán với ông Phi-e-rơ dạy cho ông và con dân Chúa bài học quan trọng nào? Bạn đang chiến đấu với ma quỷ và tội lỗi bằng vũ khí gì?

Khi thấy những người đến tìm bắt Chúa đều bị té xuống đất sau lời Chúa phán “Chính Ta đây!” thì Sứ đồ Phi-e-rơ như thêm lòng can đảm, ông rút gươm ra và chém người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm tên Man-chu. Tuy nhiên, có lẽ không quen sử dụng gươm nên ông chém không chính xác, chỉ làm đứt tai ông Man-chu mà thôi! Dù sao thì ông Phi-e-rơ là môn đệ duy nhất dám bảo vệ Chúa. Ông nghĩ Thầy không có vũ khí, nếu mình ra tay trước thì sẽ dễ dàng áp đảo đám quân binh để bảo vệ Thầy mình khỏi bị bắt. Ông yêu Chúa, trung thành với Chúa, can đảm bảo vệ Chúa nhưng ông đã hành động nông nổi, thiếu suy xét. Chúa Giê-xu ôn tồn nói với ông, hãy nạp gươm vào vỏ. Thật ra, người cần được bảo vệ không phải là Chúa, vì Ngài chỉ cần xin Cha là hơn mười hai đạo thiên sứ bảo vệ Ngài ngay (Ma-thi-ơ 26:53). Nhưng giờ đây, chén mà Cha đã ban cho Ngài, Ngài há không uống sao! Người cần được bảo vệ lúc này chính là các môn đệ, trong đó có ông Phi-e-rơ!

Khi Chúa Giê-xu bảo ông Phi-e-rơ nạp gươm vào vỏ, thì điều quan trọng nhất Chúa muốn dạy cho môn đệ và cả ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt cùng với đoàn quân đến bắt Chúa rằng, vũ khí của Nước Đức Chúa Trời là tình yêu và sự vâng phục chứ không phải là gươm giáo. Ông Giu-đa đã đem đoàn quân với khí giới đến bắt Chúa; ông Phi-e-rơ cho rằng Chúa cần mình bảo vệ nên rút gươm chiến đấu để bảo vệ Chúa theo suy nghĩ và phương cách của mình, tất cả đều sai.

Kẻ thù của chúng ta không phải là con người nhưng là “chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời” (Ê-phê-sô 6:12). Cơ Đốc nhân chiến đấu với tội lỗi, ma quỷ, kẻ thù… bằng tình yêu chứ không phải bằng gươm giáo. Khi chúng ta nghĩ Chúa cần mình bảo vệ, thì rất dễ để chúng ta có những hành động sai trật theo sức riêng và ý riêng của mình. Chỉ khi chúng ta ý thức mình yếu đuối, bất toàn thì chúng ta mới thấy mình cần phải trang bị binh giáp thuộc linh để chiến đấu, và qua đó, chính Chúa sẽ bảo vệ mình trước sự tấn công của kẻ thù (Ê-phê-sô 6:10-18). Quan trọng hơn nữa là chúng ta cần tiếp nhận tình yêu từ nơi Chúa để thay vì đem gươm giáo, chúng ta có thể đem tình yêu của Chúa đến với mọi người.

Có khi nào bạn nghĩ mình đang bảo vệ Chúa bằng sức riêng và ý riêng của mình không?

Lạy Chúa, giữa những bủa vây của tội lỗi và ma quỷ, con luôn tạ ơn Chúa vì sự bảo vệ của Ngài. Xin cho con biết nhờ cậy Chúa từng ngày để được đứng vững và đem tình yêu Chúa đến cho mọi người.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page