top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đừng Sợ


 Câu gốc: “Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào Ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều Ta truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì Ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 1:7-8).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va đã bày tỏ cho Tiên tri Giê-rê-mi biết điều gì? Vì sao người A-na-tốt muốn giết Tiên tri Giê-rê-mi? Điều gì an ủi và giúp vị tiên tri vững lòng? Nhờ đâu bạn có thể vững lòng như vậy?

Tiếp sau hàng loạt sứ điệp mà Tiên tri Giê-rê-mi đã vâng lệnh Đức Chúa Trời để rao ra, là điều Đức Giê-hô-va bày tỏ cho chính ông được biết: ông sẽ phải đối diện với âm mưu đe dọa cả tính mạng. Lời đe dọa từ những đối tượng thù nghịch thật dữ tợn, với mong muốn lấy đi mạng sống của Tiên tri Giê-rê-mi để không ai còn biết đến ông và không ai còn nghe lời tiên tri của ông. Đây không chỉ là lời hăm dọa để ông khiếp sợ và ngừng công tác, nhưng là một âm mưu “…diệt cả cây và trái, dứt khỏi đất người sống” từ những người A-na-tốt (câu 18-19).

Đây là lần thứ hai trong sách Giê-rê-mi, chúng ta được nghe nhắc đến tên của dân tộc A-na-tốt. Lần đầu chúng ta biết đến khi được giới thiệu về tiểu sử của Tiên tri Giê-rê-mi (1:1), và lần thứ hai này chúng ta được biết đây chính là nhóm người đã âm mưu và chuẩn bị thực hiện âm mưu nhằm triệt hạ tiên tri của Đức Chúa Trời. Sở dĩ nhóm người A-na-tốt muốn tiêu diệt ông Giê-rê-mi vì những lời tiên tri mà ông rao ra đã làm thiệt hại đến việc kinh doanh sản xuất thần tượng của họ. Không những thế, lời tiên tri ông rao ra đã vạch rõ tội lỗi mà họ đã vi phạm với Đức Chúa Trời, đồng thời bày tỏ ra chế độ lãnh đạo tôn giáo, đất nước đang lợi dụng quyền lực để trục lợi từ người dân, cụ thể qua hoạt động thờ phượng thần tượng hư không. Chính vì thế, họ đã quyết tâm tiêu diệt Tiên tri Giê-rê-mi để ông không còn rao ra sứ điệp, từ đó mọi người sẽ được tự do tiếp tục làm theo tư dục của mình.

Chắc rằng Tiên tri Giê-rê-mi đang phải trải qua cơn đau đớn khi đối diện với những lời hăm dọa khủng khiếp này. Nỗi đau ấy không phải đơn giản chỉ vì sinh mạng bị đe dọa, nhưng nỗi đau lớn hơn đó là khi ông rao ra điều đem đến ích lợi cho dân tộc để cho họ ăn năn song lại bị khước từ, và chính dân tộc, người thân của mình lập mưu để hãm hại mình. Đối diện với hoàn cảnh ấy, không gì có thể an ủi và giúp ông vững lòng cho bằng nhớ lại Lời của Đức

Giê-hô-va đã hứa cùng ông khi Ngài kêu gọi ông bước vào chức vụ: “Đừng sợ…” (1:8). Và đây cũng là điều Chúa giúp chúng ta vững lòng trước những nan đề của cuộc sống: “Đừng sợ…”

Bạn có vững lòng đối diện với nghịch cảnh khi thực hiện trọng trách Đức Chúa Trời giao phó không?

Lạy Chúa, con nhận biết việc vâng lời Chúa không giúp con tránh được những nghịch cảnh, song điều quan trọng hơn, đó là Ngài luôn ở cùng con trong những nghịch cảnh. Con chúc tụng Danh Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page