top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tự Do Hay Nô Lệ


 Câu gốc: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Từ “mọi sự” được Sứ đồ Phao-lô sử dụng để chỉ về những vấn đề gì? Nguyên tắc tốt nhất để sử dụng quyền tự do trong Chúa là gì? Thói quen nào khiến bạn trở thành nô lệ cho chúng thay vì tự do?

Lặp lại cụm từ “mọi sự tôi có phép làm” hai lần trong câu 12 để nhấn mạnh về quyền tự do mà Sứ đồ Phao-lô có được từ địa vị mới ông nhận được trong Danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Quyền tự do này không bị hạn chế mà cho phép ông được làm mọi sự. Từ “mọi sự” ở đây không nhằm chỉ về những hành động vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng để nói đến bất cứ việc gì có liên quan đến đời sống của ông. Song Sứ đồ Phao-lô bày tỏ quan điểm rõ ràng là tự do làm mọi sự nhưng “chẳng phải mọi sự đều có ích;… chẳng để sự gì bắt phục được tôi,” và đây chính là nguyên tắc giúp ông cũng như mọi người sử dụng đúng đắn nhất quyền tự do Chúa ban cho.

Đây là lời nhắc nhở cho các tín hữu Cô-rinh-tô khi Sứ đồ Phao-lô thấy việc sử dụng quyền tự do của họ đang đe dọa lợi ích của chính họ và những người khác, đồng thời cũng đưa họ đến nguy cơ làm nô lệ trong chính địa vị tự do của mình. Tự do làm điều tội lỗi không phải là tự do mà là đang nô lệ cho tội lỗi. Tự do thật là tự do làm điều gì có ích lợi, tự do không làm những gì có hại cho chính mình và người khác, tự do không làm những điều gì có quyền chi phối và điều khiển lại chính đời sống mình.

Nếu không cẩn thận áp dụng nguyên tắc này thì rất dễ khiến chúng ta bị động rơi vào tình trạng mất tự do mà chúng ta không biết. Nếu không tỉnh táo nhận ra những thói quen tưởng như vô hại song qua thời gian lại biến chúng có sức mạnh để bắt phục chúng ta làm nô lệ cho nó, ví dụ như điện thoại thông minh chẳng hạn, lắm người bị lệ thuộc vào đến nỗi không thể rời mắt, rời tay khỏi nó; hoặc tự do xem những trận bóng đá khuya để rồi chúng ta phải đến nhà thờ sáng Chúa Nhật trong trạng thái mệt mỏi vì thiếu ngủ; hoặc mê thích thời trang đến nỗi sẵn sàng mắc nợ để tự do mua sắm những trang phục mới, mà có khi chỉ mặc một lần v.v… Chính những lúc đó, thật rất cần thiết để chúng ta nhớ đến lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô hầu tra xét chính đời sống của mình xem những điều chúng ta làm có ích lợi cho mình và cho anh chị em mình không; và những tự do đó có đang bắt phục chúng ta làm nô lệ cho chúng không.

Có thói quen nào trong đời sống khiến bạn đang mất sự tự do Chúa ban mà bạn không nhận ra không?

Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng ban cho con sự tự do để làm mọi việc lành ích lợi cho bản thân và người khác, xin giúp con có sự khôn ngoan của Chúa để con tỉnh táo sử dụng hiệu quả nhất quyền tự do mà Chúa ban cho.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

32 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page