top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chiêm Bao, Dị Tượng


 Câu gốc: “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài” (Ê-phê-sô 1:7-9).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu nói Chúa dùng chiêm bao, dị tượng với mục đích gì? Trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Đức Chúa Trời đã dùng chiêm bao dạy con người như thế nào? Ngày nay Chúa bày tỏ ý Ngài cho con người ra sao?

Ông Ê-li-hu nói rằng Chúa đã phán với loài người nhiều lần, nhiều cách. Ngài có dùng chiêm bao, dị tượng để dạy ông Gióp. Chính ông Gióp nói rằng: “Bấy giờ Chúa dùng chiêm bao làm cho tôi hoảng kinh, lấy dị tượng khiến cho tôi sợ hãi” (Gióp 7:14). Trong lúc con người ngủ, Chúa đã “mở lỗ tai và niêm phong lời giáo huấn mà Ngài dạy họ” (câu 16). Cụm từ “mở lỗ tai” hàm ý giúp con người bằng lòng và sẵn sàng đón nhận sự dạy dỗ từ Chúa. Chúa đã dùng những giấc chiêm bao, dị tượng trong thời Cựu Ước với mục đích ngăn con người phạm tội, giúp con người ăn năn khi lỡ phạm tội để không phải chịu hình phạt (câu 17).

Trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Đức Chúa Trời đã dùng chiêm bao, dị tượng để dạy con người biết ý muốn của Ngài. Qua chiêm bao, Chúa ban cho ông Gia-cốp lời hứa dòng dõi ông sẽ đông như cát bụi trên đất (Sáng Thế Ký 28). Vua Sa-lô-môn qua chiêm bao được Chúa hứa ban cho những gì lòng ông ước ao (I Các Vua 3:5). Ông Giô-sép, người đã hứa hôn cùng bà Ma-ri, trong giấc chiêm bao cũng được Chúa phán chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Chúa Thánh Linh (Ma-thi-ơ 1:20). Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã dùng nhiều cách, nhiều lần để bày tỏ ý Ngài cho họ. Nhưng khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Đức Chúa Trời phán dạy chúng ta qua Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu (Hê-bơ-rơ 1:1-2).

Ngày nay, chúng ta có Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật luôn ở cùng chúng ta, dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật và dạy cho chúng ta biết ý muốn Chúa (Giăng 16:13). Vì vậy, thay vì chờ đợi những giấc chiêm bao, dị tượng, chúng ta cần chuyên tâm học Lời Chúa và tương giao với Ngài, Chúa Thánh Linh sẽ giúp chúng ta biết rõ ý Chúa và hướng dẫn chúng ta mỗi ngày.

Bạn có tìm biết ý Chúa bằng chiêm bao, dị tượng không?

Tạ ơn Chúa vì đã hy sinh để cứu con. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn con làm đúng theo ý Ngài. Xin Chúa giúp con chuyên tâm học và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page