top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Quyết Tâm Tiêu Diệt Sư Tử


 Câu gốc: “Lại có Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa ở Cáp-xê-ên, là một người mạnh dạn đã làm nhiều công việc cả thể; người đã giết hai người Mô-áp mạnh bạo hơn hết; trong kỳ sa tuyết, người xuống một cái hố giết một con sư tử” (câu 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai dũng sĩ trong phân đoạn Kinh Thánh này có những chiến công gì? So với ông A-bi-sai thì chiến công nổi bật nhất của ông Bê-na-gia là gì? Bạn học được gì từ tinh thần quyết tâm chiến đấu của ông Bê-na-gia?

Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết về hai dũng sĩ của Vua Đa-vít, đó là các ông A-bi-sai và Bê-na-gia. Trong khi ông A-bi-sai giết được ba trăm người thì ông Bê-na-gia có chiến công thầm lặng hơn, diệt được ít kẻ thù hơn. Nổi bật nhất ở ông Bê-na-gia không phải là tiêu diệt nhiều kẻ thù mà là tiêu diệt một con sư tử. Cách giết sư tử của ông Bê-na-gia thật phi thường. Ông đã nhảy xuống một cái hố trong lúc tuyết rơi để giết sư tử. Những ai từng sống ở nơi có tuyết sẽ hiểu rõ hơn những khó khăn mà ông Bê-na-gia gặp và quyết tâm của ông. Khi tuyết rơi thì tầm nhìn sẽ hạn chế, đất sẽ trơn trợt và rất khó di chuyển trên mặt đất có phủ tuyết. Sư tử là con thú mạnh và hung dữ nhất trong các loài thú dữ. Đối đầu với sư tử trong một cái hố thì không còn đường để rút lui hay tháo chạy, nhưng ông Bê-na-gia không sợ hãi mà quyết tâm chiến đấu một mất một còn với nó, và ông đã chiến thắng.

Chúng ta không phải đối đầu với sư tử bằng xương bằng thịt như ông Bê-na-gia. Tuy nhiên, trong đời sống Cơ Đốc, có những lúc chúng ta cũng phải đối đầu với “con sư tử vô hình trong một cái hố,” lúc nào cũng sẵn sàng để ăn nuốt mình. Đó có thể là những cám dỗ, những ham muốn của xác thịt, sự nản lòng, những mưu kế của ma quỷ v.v… là những kẻ thù của đời sống Cơ Đốc thường được gọi là xác thịt, thế gian (I Giăng 2:15-17), ma quỷ (I Phi-e-rơ 5:8). Đó là những điều khiến cho chúng ta không còn yêu Chúa, đánh mất đức tin nơi Chúa, hoặc phạm tội cùng Ngài.

Chúng ta học được từ ông Bê-na-gia quyết tâm tiêu diệt sư tử thay vì để nó làm mình gục ngã. Khi cho phép ông Bê-na-gia đối đầu với sư tử trong hố, Đức Chúa Trời muốn ông trở nên mạnh mẽ hơn. Qua đối đầu với sư tử, ông kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trong sự ban cho chiến thắng “vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đấng chiến đấu cho các ngươi” (Giô-suê 23:10b). Khi phải đối diện với những kẻ thù hung hãn trong đời sống Cơ Đốc, chúng ta không còn lựa chọn nào khác hơn là phải chống trả với nó, đứng vững trong đức tin mà chống cự nó đến cùng (I Phi-e-rơ 5:9) vì nó sống thì ta chết, mà nó chết thì ta sống. Đức tin của chúng ta cũng sẽ trưởng thành khi chúng ta nhờ Chúa chiến đấu và chiến thắng.

Bạn có quyết tâm tiêu diệt những kẻ thù đang muốn đánh đổ đức tin của mình không?

Lạy Chúa, xin giúp con quyết tâm chống trả và thắng hơn những kẻ thù của đời sống Cơ Đốc để con cứ tiếp tục đứng vững và trưởng thành trong Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page