top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sống Hoà Hợp Trong Tình yêu


 Câu gốc: “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi kêu gọi con dân Chúa sống hòa hợp trong tình yêu, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở họ nhớ điều quan trọng nào? Ông nêu 7 đức tính nào họ phải có? Bí quyết sống hòa hợp trong tình yêu với anh chị em trong Chúa là gì?

Mở đầu câu 12, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa nhớ rằng: “Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài…” Đó là lý do vô cùng quan trọng để con dân Chúa phải sống hòa hợp trong tình yêu với anh chị em cùng niềm tin. Trước hết, mỗi người cần phải “mặc lấy” tình yêu thương (câu 14). “Mặc lấy” tình yêu thương là cam kết yêu thương theo gương yêu thương của Chúa chúng ta. Khi chúng ta đối xử với nhau bằng tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ chọn cách đối xử tử tế, dịu dàng, kiên nhẫn, tha thứ nhau dù chúng ta có khác biệt ý kiến hay có điều không hài lòng nhau.

Sứ đồ Phao-lô nêu 7 đức tính cần có của người được Đức Chúa Trời tuyển chọn và yêu thương đó là thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, nhường nhịn, và tha thứ nhau. Số 7 là con số tiêu biểu sự trọn vẹn, cho nên có thể nói 7 đức tính này cho chúng ta một bức tranh trọn vẹn về tình yêu thương, đức tính cao cả nhất trên mọi đức tính. Tình yêu là chất keo ràng buộc con dân Chúa hiệp nhất cho dù chúng ta có nhiều khác biệt và khiếm khuyết cá nhân. Trong Hội Thánh, chúng ta cần chấp nhận nhau như Chúa đã chấp nhận chúng ta (Rô-ma 15:7), yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta (Rô-ma 5:7-8).

Theo bản tính tự nhiên, chúng ta chỉ yêu thích những người đáng yêu hoặc đối xử tử tế với mình, muốn gần gũi với người hợp ý mình, đồng quan điểm với mình. Nhưng Chúa muốn chúng ta nghĩ đến điểm chung lớn nhất là tất cả chúng ta đều là người được Đức Chúa Trời chọn lựa và yêu thương, thì chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận và yêu thương anh chị em chúng ta dù vẫn còn nhiều khác biệt. Chỉ có tình yêu của Chúa mới có thể đem chúng ta lại với nhau và giữ sự hiệp một trong Hội Thánh. Chỉ có tình yêu của Chúa mới khiến chúng ta nhường nhịn, tha thứ những người mà chúng ta có lý do để phàn nàn họ. Lời Chúa dạy: “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.” Nếu có anh chị em nào trong Hội Thánh mà chúng ta không thể gần gũi vì một lý do nào đó, thì xin tình yêu của Chúa tràn đầy trong chúng ta để chúng ta có thể chấp nhận, gần gũi, cộng tác với họ, và cùng nhau phục vụ Chúa trong tình yêu.

Bạn có chấp nhận những khác biệt để cùng phục vụ Chúa chung với anh chị em mình không?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã yêu thương con bằng tình yêu vô điều kiện của Ngài, xin Chúa cho con mặc lấy tình yêu của Ngài để hiệp một với anh chị em con trong Hội Thánh cùng nhau thờ phượng và phục vụ Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page