top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Biết Ơn Và Thấm Nhuần Lời Chúa


Cô-lô-se 3:15-17

 

Nghe AudioCâu gốc: “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em” (câu 16a).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai nguyên tắc Sứ đồ Phao-lô nêu lên để gây dựng mối liên hệ hiệp một trong Hội Thánh là gì? Tại sao điều này ích lợi trong sự gây dựng mối liên hệ trong gia đình cũng như trong Hội Thánh?

Sứ đồ Phao-lô đưa ra hai nguyên tắc để gây dựng mối liên hệ hiệp một trong Hội Thánh, đó là lòng biết ơn và sự đầy dẫy Lời Chúa trong lòng. Câu 15, 16, và 17 lặp đi lặp lại về lòng biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Để gây dựng sự hiệp một trong Hội Thánh, con dân Chúa cần theo đuổi sự hòa bình trong tinh thần biết ơn, tạ ơn. Chúng ta cần biết ơn Chúa về những gì Chúa ban cho chúng ta trong mối liên hệ giữa chúng ta với anh chị em trong đức tin. Chúng ta phải tạ ơn Chúa về những ơn lành Chúa ban cho mỗi người để cùng nhau gây dựng Hội Thánh Chúa. Tôi có thể không thích món ăn chị nấu, hay giọng hát của anh trong Hội Thánh, nhưng tôi cảm kích nụ cười của của chị, sự vui tính của anh, và lòng nhân ái của các ông bà trong Hội Thánh. Khi chúng ta học biết ơn về những điều tích cực trong đời sống anh chị em chúng ta, thì những sự khác biệt hay những điều chúng ta không ưa thích sẽ dần mất đi và chúng sẽ không còn thật sự đáng nói nữa. Thái độ biết ơn rất quan trọng không những trong mối quan hệ của chúng ta với gia đình riêng của mình nhưng cả trong mối quan hệ của chúng ta với anh chị em trong Hội Thánh. Khi chúng ta biết ơn về tình yêu và ân sủng Đức Chúa Trời ban cho mỗi chúng ta thì chúng ta cũng phải biết ơn và tạ ơn Chúa về anh chị em của chúng ta trong Hội Thánh của Ngài. Khi chúng ta biết ơn Chúa về Hội Thánh thì những khác biệt giữa chúng ta sẽ tan biến dần đi. Khi lòng biết ơn lẫn nhau gia tăng thì sự xung đột cá tính sẽ nhạt nhòa.

Câu 16 nhấn mạnh tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống cá nhân con cái Chúa trong Hội Thánh. Đời sống đầy dẫy Lời Đức Chúa Trời mang lại sự khôn ngoan và lòng vui mừng ca ngợi Chúa. Kiến thức trần gian cho chúng ta sự hiểu biết nhưng chỉ có Lời Chúa mới giúp chúng ta sống khôn ngoan. Lời Chúa cũng đem con dân Chúa lại với nhau và sống với nhau trong tinh thần lạc quan, vui vẻ. Nếu chúng ta chưa thể gần gũi với anh chị em của mình trong Hội Thánh thì hãy đọc và suy ngẫm Lời Chúa nhiều hơn. Hãy để cho lẽ thật của Lời Chúa đổ đầy đời sống của chúng ta. Hãy thực hành Lời Chúa, sống theo sự dạy dỗ của Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy phước hạnh của mối liên hệ thân ái trong dòng máu quý báu của Đấng cứu chuộc chúng ta.

Sống biết ơn Chúa và thấm nhuần Lời Chúa cách dư dật, phong phú trong cuộc sống chính là nền tảng để gây dựng mối liên hệ hiệp một trong Hội Thánh.

Lời Chúa và lòng biết ơn Chúa có đầy dẫy trong lòng bạn chưa?

Cảm tạ Chúa về cộng đồng đức tin là nơi Chúa dùng để nâng đỡ con và cũng để mài giũa đức tin con được tăng trưởng trong sự hiểu biết và thực hành Lời Chúa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#ExperiencingGod

17 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page