top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Giê-xu sẽ làm gì


 Câu gốc: “Mặc dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên tắc quan trọng nhất để xây dựng mối liên hệ hiệp một trong Hội Thánh mà Sứ đồ Phao-lô nêu lên trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là gì? “Nhân danh Đức Chúa Giê-xu” để nói hay làm có nghĩa gì?

Trong cộng đồng dân Chúa, chúng ta sống hài hòa với người khác, sống hiệp nhất trong sự khác biệt, vì Chúa là đầu Hội Thánh còn chúng ta là chi thể trong thân Ngài. Sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa phải nhân danh Chúa Giê-xu khi nói hay làm điều gì. “Nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều” nghĩa là chúng ta đặt Chúa trên mọi phản ứng của chúng ta đối với người khác. Chúa được sáng danh trong mọi hành vi, thái độ, sự cư xử của chúng ta đối với nhau trong Hội Thánh. Chúa là trọng tâm của mọi lời nói, việc làm và mọi cố gắng của chúng ta. Vì Chúa là động cơ để chúng ta theo đuổi sự hiệp một, sống hòa bình với nhau để thờ phượng, gây dựng thân thể Đấng Christ cho nên chúng ta không thể nhân danh Chúa để nói hay làm điều Chúa không hài lòng, gây tổn thương anh chị em mình. “Nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều” chắc chắn giúp ích chúng ta trong việc gây dựng mối liên hệ yêu thương anh chị em, và duy trì sự hiệp một trong Hội Thánh.

Trong quyển Theo Dấu Chân Chúa, tác giả Charles M. Sheldon nêu lên những chữ WWJD là các mẫu tự đầu của câu “What Would Jesus Do?” (Chúa Giê-xu Sẽ Làm Gì?) để làm phương châm của Cơ Đốc nhân trong cuộc sống. Trước khi quyết định làm hay không làm một điều gì, Cơ Đốc nhân cần tự hỏi “nếu Chúa Giê-xu ở trong hoàn cảnh này, Ngài sẽ làm gì?” rồi quyết tâm sẽ làm theo như vậy cho dù có lúc phải chịu thiệt thòi với đời. Để thực hành tốt lời dạy “Mặc dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều” thì những chữ WWJD—Chúa Giê-xu Sẽ Làm Gì? Phải là phương châm cần ghi khắc trong lòng con dân Chúa. Chúng ta cần suy nghĩ phản ứng, lời nói, hành động, và thái độ của chúng ta đối với mọi người có thật đã nhân danh Chúa Giê-xu mà làm mọi điều hay không?

Cơ Đốc nhân là đại sứ của Chúa trên đất này (II Cô-rinh-tô 5:20), Chúa Giê-xu ban cho chúng ta thẩm quyền để nói và làm trong Danh Ngài. Trước những người hay những tình huống đối diện, cách chúng ta nói, việc chúng ta làm, thái độ chúng ta ứng xử… cần phải bày tỏ tình yêu, ân sủng, sự nhân từ của Chúa. Chúa Giê-xu sẽ làm gì? Hãy làm theo như Chúa đã làm, đó chính là nhân danh Chúa Giê-xu mà làm mọi điều.

Bạn có nhân danh Chúa Giê-xu để nói và làm mọi điều không?

Lạy Chúa, xin giúp con thật sự tôn vinh Chúa trong lời nói và việc làm của con đối với anh chị em trong Hội Thánh, và nhất là với những người chưa biết Chúa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

71 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page