top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

BIết Chúa - Biết Mình


 Câu gốc: “Bấy giờ, con đòi đó, tức là người canh cửa, nói cùng Phi-e-rơ rằng: Còn ngươi, cũng là môn đệ của người đó, phải chăng? Người trả lời rằng: Ta chẳng phải” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Việc gì xảy ra với Sứ đồ Phi-e-rơ trong sân dinh Thầy cả Thượng phẩm? Sứ đồ Phi-e-rơ là người rất can đảm, tại sao ông lại chối Chúa trước câu hỏi của một con đòi? Làm thế nào để Cơ Đốc nhân sống đắc thắng?

Khi Chúa Giê-xu bị trói và bắt đi, hầu hết các môn đệ bỏ chạy, trừ ra ông Phi-e-rơ và một môn đệ khác (là ông Giăng) đi theo Chúa Giê-xu. Với sự quen biết của Sứ đồ Giăng, nên cả hai được người nữ canh cửa cho vào đến sân dinh thầy cả thượng phẩm để theo dõi những gì xảy đến với Thầy mình. Tại đây, bước chối Chúa đầu tiên của Sứ đồ Phi-e-rơ xảy ra. Tại sao trước đó chúng ta thấy một Phi-e-rơ từng khẳng định dù chết cũng không chối Thầy; một Phi-e-rơ cam đảm dám rút gươm chém đứt tai ông Man-chu, mà giờ đây lại run sợ chối không biết Chúa trước câu hỏi của một con đòi đứng canh cửa như vậy?

Có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, Sứ đồ Phi-e-rơ không tin Lời Chúa. Trước đó, khi Chúa Giê-xu cho biết ông sẽ chối Chúa ba lần trước khi gà gáy, thì ông hùng hồn cãi lại Chúa: “Dù tôi phải chết với Thầy đi nữa, tôi chẳng chối Thầy đâu” (Ma-thi-ơ 26:34-35). Thứ hai, Sứ đồ Phi-e-rơ không biết mình. Lời khẳng định không chối Chúa của ông cũng như khi ông rút gươm chém ông Man-chu để cứu Thầy mình, cho thấy ông Phi-e-rơ rất tự tin vào chính mình. Ông không tin lời Chúa báo trước về việc ông sẽ chối Chúa, ông cũng nghĩ mình mạnh mẽ đủ sức đương đầu với sóng gió cuộc đời mà không biết ông chỉ là con người bất toàn, yếu đuối. Chính vì vậy, ngay trong buổi tối hôm ấy, ông đã thất bại, run sợ, và chối Chúa trước câu hỏi của một con đòi canh cửa!

Lời Chúa cảnh báo mỗi chúng ta: “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12). “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12). Đây không phải là cuộc chiến với loài người mà là cuộc chiến thuộc linh với những thế lực vô hình đang thống trị thế giới tối tăm, nên để có thể chiến thắng, chúng ta phải biết mình là người yếu đuối bất toàn để nhờ cậy sức Chúa Toàn Năng. Chúng ta chỉ có thể thắng mọi sự khi biết sử dụng “mọi khí giới của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:13a). Học Lời Chúa và sống với Lời Chúa mỗi ngày là bí quyết duy nhất giúp chúng ta biết Chúa và biết mình cách đúng đắn. Đó cũng là bí quyết sống đắc thắng của Cơ Đốc nhân.

Bạn có nhờ cậy sức Chúa để sống hay vẫn còn tự tin ở sức mình?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con vẫn tự tin vào sức con khi phục vụ Chúa nên đã thất bại và nảy sinh lắm nan đề. Tạ ơn Chúa về bài học thất bại của ông Phi-e-rơ. Xin cho con bám chặt Chúa và Lời Chúa khi phục vụ Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page