top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tôi Biện Luận Cùng Ngài


Giê-rê-mi 12:1

 

Nghe AudioCâu gốc: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên ôi! Chúa vốn là công bình; …này chúng tôi ở trước mặt Chúa, mắc tội lỗi nhiều; nhân đó, chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài” (E-xơ-ra 9:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi đã tuyên xưng niềm tin của ông như thế nào đối với Đức Giê-hô-va? Dù vậy ông vẫn muốn biện luận cùng Đức Giê-hô-va về điều gì? Bạn học được gì về đức công bình của Chúa?

Giê-rê-mi 12:1 cho thấy tồn tại trong nội tâm của Tiên tri Giê-rê-mi một sự mâu thuẫn rất lớn. Đó cũng là lý do vì sao ông lại mong muốn biện luận cùng Đức Giê-hô-va. Mặc dù ông vẫn biết và tin rằng Đức Giê-hô-va là Đấng Công Bình tuyệt đối. Song khi nhìn thấy cảnh đất nước, dân tộc của ông bị tàn phá bởi dân ngoại phương Bắc, thì lòng ông thực sự vô cùng ray rứt. Mặt khác, chính những tổn thương mà ông đang chịu đựng khi đối diện với người A-na-tốt khiến ông không ngần ngại thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “…Ngài thật công bình; dù vậy, tôi còn muốn biện luận cùng Ngài. Sao đường lối những kẻ ác được thịnh vượng? Sao những người gian trá được yên ổn?” (câu 1).

Đây không chỉ là thắc mắc của riêng Tiên tri Giê-rê-mi. Khi ông Gióp phải đối diện với hoạn nạn, ông cũng từng trình bày duyên cớ mình lên Đức Giê-hô-va (Gióp 21:4-21). Và chắc chắn đây cùng là điều mọi con dân Chúa từng trải nghiệm. Trong lời tuyên xưng của Tiên tri Giê-rê-mi, ông tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình, chắc chắn Ngài sẽ thi hành công lý vào thời điểm của Ngài. Song cụm từ “dù vậy” cho chúng ta thấy sự mất kiên nhẫn của Tiên tri Giê-rê-mi khi trước mắt ông cảnh “kẻ ác được thịnh vượng,” “người gian trá được yên ổn.” Lời thắc mắc này đồng nghĩa với việc ông nài xin Đức Giê-hô-va hãy hủy diệt con đường người ác và bẻ cong con đường của người gian trá.

Cũng như thế, khi chúng ta bày tỏ sự thắc mắc về thời điểm Đức Chúa Trời thực hiện chương trình của Ngài là lúc chúng ta thể hiện tinh thần thiếu kiên nhẫn trong việc chờ đợi thời điểm ấy. Chúng ta muốn Ngài thực hiện theo thời điểm của chúng ta và theo điều lòng chúng ta mong muốn. Tuy nhiên, nếu thật sự Đức Chúa Trời nhanh chóng thực hiện sự công lý, tiêu diệt người ác thì chắc chắn chính chúng ta cũng không thể đứng nổi trước mặt Ngài. Chúng ta trình bày thắc mắc về tình trạng của người ác được thịnh vượng và cầu xin sự đoán phạt của Đức Giê-hô-va dành cho họ, vì chúng ta nghĩ rằng mình công bình hơn, tốt lành hơn. Chúng ta cần nhớ sự công bình của Đức Chúa Trời trổi hơn sự công bình và tư tưởng của chúng ta, chẳng ai trong chúng ta có thể đứng nổi trước mặt Ngài.

Bạn thường suy nghĩ và cầu xin Đức Giê-hô-va điều gì khi thấy “kẻ ác được thịnh vượng,” “người gian trá được yên ổn”?

Lạy Chúa, con tin cậy nơi Ngài, xin giúp con không thắc mắc khi nhìn thấy “kẻ ác được thịnh vượng,” “người gian trá được yên ổn,” nhưng đủ kiên nhẫn để chờ đợi Ngài bày tỏ công lý khắp đất, xin cho con biết vì lòng nhân từ Ngài đã ban cho chính con và mọi người còn được cơ hội ăn năn.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#TrustInTheLord

21 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page