top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sống Sáng Danh Đức Chúa Trời


 Câu gốc: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời” (câu 19-20).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết gì về mối liên hệ giữa thân thể với Ba Ngôi Đức Chúa Trời? Lời kêu gọi trong câu 20 giúp làm mới lại kiến thức của các tín hữu Cô-rinh-tô như thế nào? Bạn suy nghĩ và đáp ứng ra sao với lời kêu gọi này?

Những câu hỏi được Sứ đồ Phao-lô nêu lên trong câu 15 và 19 đã cung cấp những hiểu biết quý báu cho các tín hữu Cô-rinh-tô về giá trị thân thể của họ, đặc biệt là mối liên hệ giữa thân thể với Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Thân thể Cơ Đốc nhân là chi thể của Đấng Christ, là đền thờ của Chúa Thánh Linh đang ngự trị, vì thế thân thể không còn thuộc về chính họ nữa, cho nên họ không thể dùng “chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ” (câu 15), cũng không được phép sử dụng theo ý thích ích kỷ, mục đích xấu xa của chính mình.

Đức Chúa Trời đã mua chuộc cả đời sống của con cái Chúa bằng giá rất cao, khiến cho được liên hiệp với Đấng Christ, được biến đổi để trở nên đền thờ của Đức Chúa Trời. Lời kết cũng là lời kêu gọi của Sứ đồ Phao-lô trong câu 20 đã làm mới lại kiến thức của những tín hữu Cô-rinh-tô về việc họ có thể làm sáng Danh Đức Chúa Trời qua thân thể này. Đây là điều mà trước đây họ từng có quan điểm lệch lạc, dẫn đến việc họ sống sai trật và không chu toàn trách nhiệm với Chúa.

Tín hữu Cô-rinh-tô khi xưa vì muốn thỏa mãn ham muốn xác thịt nên đã nộp mình vào sự dâm dục; có thể chúng ta không như thế, nhưng chúng ta vẫn thường vì nhiều mục đích khác mà cũng đối xử với thân thể này không đúng cách: Mong muốn kiếm nhiều tiền bạc khiến chúng ta làm việc quá sức; vui chơi không tiết độ khiến thân thể mệt nhọc, mòn mỏi; chúng ta không khước từ những thú vui, những thói quen hủy hoại thân thể, và cả việc không ngần ngại đưa vào cơ thể những chất độc hại… Chúng ta cần tâm niệm mục đích sống của chúng ta là tôn vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân có thể dùng thân thể của mình để làm sáng Danh Đức Chúa Trời qua cách suy nghĩ, lời nói, cách ăn, nết ở. Vì vậy, trước khi muốn làm một điều gì đó, chúng ta cần nên tự hỏi rằng: Đấng Christ có thể cùng tôi làm việc này hay không? Đức Chúa Trời có được tôn vinh qua việc làm của tôi không?

Danh Đức Chúa Trời có được cả sáng qua cách bạn đối xử với thân thể mình hay không?

Cảm tạ Chúa đã bày tỏ ân sủng cho con, để cứu chuộc con mà Ngài phải trả một giá rất cao đó chính là sự hy sinh của Đấng Christ trên thập giá. Xin Ngài nhắc nhở, thôi thúc con dùng đời sống mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

19 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page