top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Những Dũng Sĩ Của Đồng Vắng


 Câu gốc: “Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Lu-ca 9:23).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện này xảy ra khi ông Đa-vít đang làm gì, ở đâu? Những người trong câu chuyện này đến cùng ông để làm gì? Họ phải hy sinh những gì để theo ông? Bạn được kêu gọi hy sinh điều gì khi theo Chúa Giê-xu?

Phân đoạn Kinh Thánh này viết về những người theo phò ông Đa-vít khi ông còn trốn tránh Vua Sau-lơ trong đồng vắng. Lúc ông Đa-vít đang ẩn náu ở Xiếc-lác, một thành của người Phi-li-tin, thì có những dũng sĩ đến để theo ông. Nhóm này thuộc chi phái Bên-gia-min, họ hàng của Vua Sau-lơ. Họ rất giỏi về bắn cung, bắn ná đến nỗi có thể sử dụng vũ khí thành thạo cả hai tay. Trong số họ có cả những người quê ở Ghi-bê-a, vốn là quê hương của Vua Sau-lơ (câu 3a). Là những người tài giỏi, lại thuộc dòng dõi với Vua Sau-lơ, nếu đầu quân cho vua, hẳn họ sẽ được trọng dụng, có cơ hội thăng quan, tiến chức. Nhưng họ đã từ bỏ cơ hội đó, thậm chí dám đi ngược lại với truyền thống của dòng tộc để đi theo một người bị triều đình chối bỏ, săn lùng, sống lưu vong trong đồng vắng. Hẳn họ đã phải chịu nhiều sự phản đối, dè bỉu từ họ hàng hoặc người thân.

Nhóm thứ hai là những dũng sĩ thuộc chi phái Gát cũng đến với ông Đa-vít tại hoang mạc (câu 8). Họ cũng là những dũng sĩ tinh nhuệ trận mạc, giỏi sử dụng khiên và giáo, dũng mãnh như sư tử và nhanh nhẹn như nai rừng. Họ có tài lãnh đạo, là những “quan cai” chỉ huy hàng trăm, hàng ngàn người. Họ có quyết tâm theo ông Đa-vít nên đã can đảm vượt qua sông Giô-đanh vào mùa nước dâng tràn cả hai bờ trong tháng giêng, là lúc rất khó và nguy hiểm để vượt qua. Là những người tài giỏi như vậy, thế mà họ chấp nhận đương đầu với khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh mọi sự, thậm chí cả tính mạng mình để đến trong đồng vắng đi theo ông Đa-vít vì biết rằng “Đức Chúa Trời ở cùng ông” (I Sử-Ký 11:9).

Hai nhóm người này thật sự là những dũng sĩ khi họ can đảm sẵn sàng hy sinh cả tính mạng lẫn sự sống an vui của mình để chiến đấu cho ông Đa-vít. Chúng ta có sẵn sàng hy sinh mọi sự, từ bỏ tất cả, chịu khổ, chịu lỗ, chịu sỉ nhục, bị gièm chê, bị chối bỏ v.v… để đi theo Chúa Giê-xu không? Ngài không chỉ là một người được Đức Chúa Trời ở cùng như ông Đa-vít nhưng Ngài chính là Đức Chúa Trời, Đấng đã đến thế gian này trong thân xác con người, chịu khổ, chịu sỉ nhục, thậm chí chịu chết để chúng ta được sự sống đời đời. Nếu đang ở trong sự bức hại, hy sinh nhưng vẫn can đảm và quyết tâm theo Chúa Giê-xu thì chúng ta cũng là một người “mạnh dạn,” một dũng sĩ của Ngài.

Bạn có quyết tâm tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình theo Chúa Giê-xu và trở nên dũng sĩ cho Ngài không?

Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con dù có phải chịu những hy sinh, gian khổ nào thì cũng quyết tâm là một chiến sĩ “mạnh dạn” của Ngài, Đấng đã chết vì con.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page