top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Khi Ta Có Lương Tâm Trong Sạch


 Câu gốc: “Nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin” ( I Ti-mô-thê 3:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Đa-vít e ngại khi nhóm người Bên-gia-min và Giu-đa đến với ông? Ông dựa vào những yếu tố nào để nói chuyện với họ? Kết quả ra sao? Làm thế nào để sự bình an và giúp đỡ của Chúa luôn ở cùng bạn trong mọi hoàn cảnh?

Khi ông Đa-vít đang lưu vong tại Xiếc-lác thì có một nhóm ba mươi người Bên-gia-min và Giu-đa đến xin theo ông. Ông Đa-vít lo ngại vì những người Bên-gia-min vốn thuộc chi phái của Vua Sau-lơ. Ông nói nếu họ đến cách hòa bình, để giúp đỡ thì ông sẵn sàng kết hiệp với họ. Nếu họ đến để mưu hại, nộp ông cho Vua Sau-lơ thì cầu xin Đức Chúa Trời của tổ phụ ông và cũng là tổ phụ của họ chứng giám và đoán phạt, vì ông không làm điều gì độc ác, sai quấy. Đứng trước nguy cơ có thể thu nhận nhầm những người muốn hãm hại mình, ông Đa-vít đã không dựa vào bản thân nhưng dựa vào Chúa. Ông không nhờ cậy sự khôn ngoan riêng của mình nhưng đã nhờ cậy sự khôn ngoan của Chúa. Ông không cậy quyền lực của mình để đe dọa họ nhưng cậy quyền lực và sự xét đoán của Chúa. Điều duy nhất mà ông thấy mình có thể dựa vào để đối phó với họ là một lương tâm trong sạch của người biết rằng “tay ta không có phạm điều lỗi nào” (câu 17).

Sự nghi ngại của ông Đa-vít đã được đánh tan khi Chúa Thánh Linh bao phủ ông A-ma-sai, là người cầm đầu của nhóm người này, nói những lời bảo đảm bình an. Điều thứ nhất, ông Đa-vít ước ao họ đến với tinh thần hòa bình, thì đã được Chúa Thánh Linh, qua lời của ông A-ma-sai khẳng định bằng lời cầu chúc có đến ba từ “bình an.” Điều thứ hai, ông Đa-vít ước ao họ đến để giúp chứ không phải để phản, thì đã được ông A-ma-sai đáp lại bằng câu nói là chính Đức Chúa Trời là Đấng giúp ông và họ đến với ông vì biết điều đó. Đây không chỉ là lời cầu chúc của một người nhưng đây cũng chính là lời chúc phước của Đức Chúa Trời dành cho ông Đa-vít khi ông tìm cầu Chúa với lương tâm trong sạch.

Dù cuộc sống đầy những lo âu và bất trắc, chúng ta không biết được những gì sẽ xảy ra trong tương lai cho cuộc sống của mình trên đất này, nhưng khi tìm cầu Chúa, nương cậy Ngài với một lương tâm trong sạch như ông Đa-vít thì sự bình an và giúp đỡ của Chúa sẽ luôn ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Chẳng mấy ai có thể tự tin để cho rằng mình có những suy nghĩ trong sạch, nhưng nếu chúng ta có thể nói với những người xung quanh mình và thưa với Chúa “tay con không cố ý phạm điều lỗi nào” thì sự bình an và giúp đỡ của Ngài cũng sẽ luôn ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh.

Bạn có luôn tìm cầu và nương cậy Chúa với lương tâm trong sạch như ông Đa-vít không?

Lạy Chúa, xin cho con có thể đến với Ngài và những người xung quanh con bằng lương tâm trong sạch để được Ngài ban phước và những người xung quanh chúc phước cho con vì biết Ngài ở cùng con.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page