top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Giữ Lễ Bánh Không Men


 Câu gốc: “Vậy, các ngươi hãy giữ lễ bánh không men, vì chánh ngày đó Ta rút quân đội các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô; nên chi, trải các đời phải giữ ngày đó như một lễ lập ra đời đời” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên trải qua các đời phải giữ lễ bánh không men như thế nào? Bạn suy nghĩ gì về hình phạt nghiêm khắc được áp dụng khi họ phạm luật trong lễ này? Chúa muốn gì nơi tuyển dân của Ngài và chúng ta ngày nay?

Lễ bánh không men bắt đầu từ ngày lễ Vượt Qua và kéo dài trong bảy ngày. Trong ngày mười bốn tháng giêng người ta có buổi nhóm họp thánh và giết con sinh kỷ niệm lễ Vượt Qua. Dân Chúa cũng loại bỏ tất cả men có trong nhà. Trong suốt kỳ lễ, mọi người phải ăn bánh không men và không làm gì khác ngoài việc chuẩn bị thức ăn. Kết thúc kỳ lễ, dân Chúa cũng có buổi nhóm họp thánh vào ngày hai mươi mốt tháng giêng. Hình phạt nghiêm khắc cho cả người Ít-ra-ên lẫn Dân Ngoại phạm luật ăn bánh không men trong kỳ lễ này là mất đặc ân của tuyển dân, bị khai trừ ra khỏi hội chúng Ít-ra-ên.

Để tránh việc phạm luật ăn bánh không men, Chúa dạy họ phải vứt bỏ men ra khỏi nhà. Nếu để men sẵn trong nhà, họ có thể vô tình bỏ men vào bánh theo thói quen hoặc dễ bị cám dỗ ăn bánh có men. Mỗi chúng ta có những điểm yếu khác nhau, ma quỷ sẽ lợi dụng những điểm yếu đó để xúi giục chúng ta phạm tội. Làm theo Lời Chúa sẽ giúp chúng ta ở trong phạm vi an toàn. Chúng ta cũng phải ném bỏ hoặc rời thật xa những phương tiện khiến chúng ta bị cám dỗ phạm tội cùng Chúa.

Những nghi thức trong lễ Vượt Qua và lễ bánh không men phần nào tái diễn lại sự kiện mà tổ phụ của người Ít-ra-ên trải nghiệm khi xuất Ai Cập. Trong suốt kỳ lễ bánh không men, tuyển dân được nghỉ ngơi khỏi công việc hằng ngày để tưởng nhớ Chúa và việc Ngài đã cứu dân tộc của họ cách đáng sợ lạ lùng là thể nào. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trước dạy dỗ cho các thế hệ kế tiếp về nguồn gốc, gia sản thuộc linh của họ, hầu cho con cháu họ biết đặc ân của tuyển dân. Qua đó, họ thêm lòng tin kính Chúa, biết ơn Ngài và có đáp ứng đúng đắn với đặc ân Chúa đã ban cho (câu 17).

Chúa muốn chúng ta biết ơn Ngài và dạy dỗ con cháu mình biết Ngài cùng những điều Ngài đã làm trên đời sống của chúng ta. Ngày nay, chúng ta không giữ lễ bánh không men nhưng chúng ta có thể tận dụng những ngày nghỉ, kỳ nghỉ để được tĩnh lặng, đếm phước lành Chúa ban, tỏ lòng biết ơn Ngài và dạy dỗ con cháu mình về gia sản thuộc linh nơi Chúa.

Gia đình và cộng đồng của bạn cùng nhau tưởng nhớ Chúa và dâng lên Ngài lời tạ ơn trong những cơ hội nào?

Lạy Chúa, xin giúp con, gia đình con, và cộng đồng Hội Thánh biết tin kính Chúa, biết giữ ngày nghỉ để được thêm lòng yêu mến Chúa và sống có ích cho Vương Quốc của Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

8 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page