top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

HIệp Một Trong Chiến Trận


 Câu gốc: “Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng những từ ngữ gì để nói về các tín hữu tại Phi-líp? Ông đưa ra lời kêu gọi nào? Vì sao ông lại đưa ra lời kêu gọi này? Từ đây, bạn nhận ra những thách thức nào trong hành trình thuộc linh của mình? Hội Thánh có vai trò nào trong thách thức này?

Hội Thánh Chúa tại Phi-líp có những điểm đáng quý, là Hội Thánh duy nhất đã hỗ trợ tài chánh cho Sứ đồ Phao-lô trong công tác truyền giáo tại xứ Ma-xê-đoan và miền Nam xứ A-chai (Phi-líp 4:15-16). Tại đây cũng có những tín hữu đáng yêu như ông Ép-ba-phô-đích, ông

Cơ-lê-măn, và những tín hữu khác cùng làm việc với Sứ đồ Phao-lô (Phi-líp 2:25-30; 4:3b). Khi nhìn về những người này, chúng ta không ngạc nhiên khi ông Phao-lô gọi họ là những “anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu.” Chỉ trong một câu ngắn ngủi, Sứ đồ Phao-lô đã lặp lại hai lần cụm từ “người rất yêu dấu” để nhấn mạnh tình yêu của ông dành cho họ. Ông Phao-lô yêu họ, vui mừng vì họ, và hãnh diện về họ khi ông nói họ chính là “mão triều thiên” của ông.

Tuy nhiên tại Phi-líp cũng có những tín hữu đang tạo nên những nan đề trong Hội Thánh như hai bà Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ (câu 2). Cho dù hai bà Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ vẫn có những thiếu sót và bất toàn, nhưng đối với Sứ đồ Phao-lô, hai bà cũng là những “anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi.” Đừng quên, dù có những xung đột, những thất bại, những tổn thương gây ra cho nhau, nhưng chúng ta, những người được cứu bởi máu Chúa Giê-xu vẫn là anh chị em yêu dấu của nhau. Khi chúng ta quên điều này, không còn cư xử với nhau như anh chị em nữa, khi chúng ta nghi kỵ, không tin nhau nữa, thì chúng ta đang sai, đang thiếu vắng tâm trí của Đấng Christ, và đang làm đau đớn thân thể của Chúa.

Con dân Chúa trong Hội Thánh cần phải hiệp một, yêu thương nhau trong niềm vui vì mỗi tín hữu và Hội Thánh đang ở trong một trận chiến. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi: “Hãy đứng vững trong Chúa.” Từ “đứng vững” là một từ ngữ quân sự, dùng trong chiến trận. Chúng ta đang ở trong trận chiến với thế gian, nơi luôn luôn muốn giành lấy tình yêu của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời (I Giăng 2:15), trận chiến với xác thịt tội lỗi của chính chúng ta (Rô-ma 7:24), và trận chiến với Sa-tan, kẻ đang kích động điều xấu trong cả thế gian và thân thể chúng ta (I Phi-e-rơ 5:8). Và đó là lý do Chúa đặt chúng ta trong Hội Thánh của Ngài để chúng ta yêu nhau, nâng đỡ, bảo vệ nhau, canh giữ cho nhau, và cùng nhau chiến đấu trong chiến trận thuộc linh.

Bạn có hiệp một với anh chị em trong Hội Thánh để cùng nhau chiến đấu không?

Tạ ơn Chúa đã ban cho con Hội Thánh của Ngài và những anh chị em cùng niềm tin. Xin cho con có lòng yêu anh chị em và cùng nâng đỡ nhau trong hành trình thuộc linh này.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page