top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hiệp Một Và Vui Mừng


 Câu gốc: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.”

Câu hỏi suy ngẫm: Cho dù đối diện với nhiều nan đề, Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra mệnh lệnh nào? Làm thế nào thực hiện được mệnh lệnh này? Sự hiệp một trong Hội Thánh có mối quan hệ hỗ tương nào với mệnh lệnh này?

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn” là một mệnh lệnh ở thì hiện tại, có nghĩa niềm vui phải là một trạng thái liên tục trong đời sống Cơ Đốc. Nói cách khác, Cơ Đốc nhân phải thực hành sự vui mừng như một thói quen hằng ngày. Dù chỉ là một mệnh lệnh gói gọn trong bảy từ nhưng thật khó thực hiện! Sứ đồ Phao-lô đang nói về sự vui mừng ngay sau khi đề cập đến những bất hòa của hai tín hữu trong Hội Thánh! (Phi-lip 4: 2-3). Điều này chứng tỏ rằng niềm vui thật không tùy thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài nhưng là kết quả của một đời sống “trong Chúa” và là bông trái của Chúa Thánh Linh. Chúng ta đã được dạy rằng phải đứng vững “trong Chúa” (câu 1), phải hiệp một ý “trong Chúa” (câu 2), và tại đây, chúng ta chỉ có thể vui mừng khi ở “trong Chúa” (câu 4). Mối liên hệ chặt chẽ với Chúa Giê-xu là trung tâm của đời sống Cơ Đốc.

Sự hiệp một và vui mừng giúp Cơ Đốc nhân “đứng vững trong Chúa” giữa những thử thách, đau khổ, và chiến trận thuộc linh, hay nói ngược lại, việc “đứng vững trong Chúa” đem đến cho Cơ Đốc nhân sự hiệp một, và vui mừng như là bông trái của Chúa Thánh Linh. Khi một người nuôi dưỡng mối tương giao lành mạnh với Đức Chúa Trời và với anh chị em thì chính Chúa Thánh Linh sẽ hành động và sản sinh ra bông trái vui mừng.

Chúng ta thường tìm niềm vui từ chính mình, từ những nỗ lực, và từ hoàn cảnh bên ngoài, do đó chúng ta thường thất vọng khi những điều chúng ta mong muốn không được đáp ứng. Nhưng một đời sống càng ở trong Chúa, càng hiểu biết Chúa, càng đứng vững trong Chúa, thì sự vui mừng càng đầy tràn trong đời sống và tâm trí của người đó. Chính vì vậy, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự vui mừng “luôn luôn” khi nuôi dưỡng mối tương giao gần gũi, khắng khít, và yêu thương với Đức Chúa Trời, khi chúng ta làm đầy tâm trí bằng Lời Chúa và thực hành Lời Chúa, và khi chúng ta gây dựng những mối liên hệ lành mạnh với anh chị em cùng niềm tin.

Sự vững vàng trong Chúa, cùng với sự hiệp một và sự vui mừng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nói về mối liên hệ này, D. A. Carson viết trong quyển giải nghĩa thư Phi-líp như sau: “Đức Chúa Trời biết rõ rằng một tín hữu cẩn thận làm theo mệnh lệnh này không thể là một người nói hay xấu người khác hoặc ngồi lê đôi mách. Tín hữu ấy cũng không thể là người kiêu ngạo thuộc linh hay tràn đầy tự phụ, không thể nham hiểm hay không cầu nguyện, không thể là một người phàn nàn kinh niên hay cay đắng triền miên.”

Bạn có luôn đứng vững, hiệp một, và vui mừng trong Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con yêu Ngài, yêu anh chị em cùng niềm tin, để qua đó con có thể kinh nghiệm niềm vui của Ngài tràn ngập trong lòng con luôn luôn.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

166 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page