top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đấng Hằng Điều Khiển Mọi Điều


 Câu gốc: “Vua nói với Ha-man rằng: Hãy mau mau đem áo triều và ngựa, y như lời ngươi nói, mà mặc cho Mạc-đô-chê, người Giu-đa, đương ngồi tại cửa vua; chớ bỏ qua gì hết về mọi điều ngươi đã nói” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Biến cố nào đã làm thay đổi cục diện giữa ông Ha-man và ông Mạc-đô-chê? Vua ra lệnh cho ông Ha-man làm gì cho ông Mạc đô-chê? Bạn học được gì về Đấng đang nắm giữ quyền điều khiển mọi điều trên lịch sử thế giới?

Vào một đêm không ngủ được, Vua A-suê-ru đã sai người đọc sách Sử Ký cho vua nghe. Nhờ đó vua được nhắc lại việc mình được ông Mạc-đô-chê giải cứu khỏi một âm mưu sát hại. Bởi trước kia ông Mạc-đô-chê không được ban thưởng gì sau công trạng cứu vua, nên khi Vua A-suê-su đang suy nghĩ sẽ ban thưởng thế nào cho xứng với ơn cứu mạng của ông Mạc-đô-chê, thì ông Ha-man lại yết kiến vua. Thật ra, ông Ha-man đến với ý đồ cầu xin vua hãy treo ông Mạc-đô-chê lên giá treo cổ mà ông đã dựng sẵn. Nhưng khi được Vua A-suê-ru hỏi, phải làm gì cho người được vua tôn trọng, thì ông Ha-man đã không có cơ hội để cầu xin vua về mưu đồ của mình. Ngược lại, ông Ha-man còn nhầm tưởng rằng người mà Vua A-suê-ru đề cập đến chính là mình. Vì vậy ông đã nói ra những lời đề nghị mà tận đáy lòng ông ao ước xưa nay. Nhưng trớ trêu thay, Vua A-suê-ru đã ra lệnh ông Ha-man hãy làm đầy đủ những điều ông vừa nói cho ông Mạc-đô-chê. Ông Ha-man không ngờ rằng người mà đêm ngày ông muốn treo trên cây mộc hình, lại là người mà ông phải mặc áo triều cho, rồi phải dẫn đi dạo quanh đường phố, và tung hô lên rằng, người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy. Đây là điều sỉ nhục cho ông Ha-man. Ông không thể ngờ chỉ trong tích tắc mà cục diện đã thay đổi hoàn toàn, và ưu thế đã nghiêng hẳn về ông Mạc-đô-chê nói riêng, cũng như toàn dân Giu-đa nói chung. Điều lớn lạ diệu kỳ này chỉ có thể đến từ quyền năng vô biên của Đức Chúa Trời, Đấng vẫn đang nắm giứ quyền điều khiển trên tất cả mọi điều.

Kết hợp lại từng sự kiện xảy ra từ đầu sách Ê-xơ-tê đến chương này, chúng ta có thể khẳng định rằng không có một điều gì xảy ra là dư thừa, và cũng không có một chuyện gì vượt qua tầm kiểm soát của Chúa. Sách Ê-xơ-tê là sách lịch sử, nội dung sách muốn nhắc chúng ta nhớ rằng, những sự việc mà chúng ta trải qua trong hành trình theo Chúa cũng là những điều mà người Giu-đa đã từng trải qua cách tương tự. Và một trong những điều quan trọng mà sách Ê-xơ-tê muốn gửi đến người đọc là chúng ta đang nằm trong kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời, dẫu mọi chuyện có xảy ra tồi tệ thế nào đi nữa, thì Ngài cũng vẫn đang tể trị trên mọi sự. Đức Chúa Trời là Đấng có năng quyền xoay chuyển mọi vấn đề theo ý Ngài vượt quá mọi suy tưởng của chúng ta.

Bạn đã từng kinh nghiệm sự can thiệp tuyệt vời nào đến từ Chúa chưa?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì mọi điều Ngài làm luôn vượt quá điều con ước ao. Xin giúp con nhớ rằng, Ngài vẫn đang hằng điều khiển mọi điều trên thế giới này.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

19 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page