top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Để Không Phạm Tội Cùng Chúa


 Câu gốc: “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi Thiên 119:11).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng và Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại ba lần chối Chúa của Sứ đồ Phi-e-rơ như thế nào? Mức độ chối Chúa tăng dần như thế nào? Nhờ đâu Sứ đồ Phi-e-rơ ăn năn? Làm thế nào để bạn không phạm tội cùng Chúa?

Sứ đồ Giăng ghi lại ba lần chối Chúa của Sứ đồ Phi-e-rơ như sau: Lần thứ nhất, một con đòi canh cửa nói ông là môn đệ của Chúa, ông trả lời “Ta chẳng phải” (câu 17). Lần thứ hai, có một người nói y như vậy thì ông trả lời: “Ta không phải” (câu 25). Lần thứ ba, một tên đầy tớ có bà con với ông Man-chu hỏi: “Ta há chẳng từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao? Phi-e-rơ lại chối một lần nữa; tức thì gà gáy” (câu 27). Sứ đồ Ma-thi-ơ thuật lại chi tiết hơn trong Ma-thi-ơ 26. Lần thứ nhất, ông “Phi-e-rơ chối…” (câu 70). Lần thứ hai, ông “Phi-e-rơ lại chối và thề…” (câu 72). Lần thứ ba, ông “rủa mà thề” (câu 74). Trước giả Lu-ca cho biết thêm, khi ấy “Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại Lời Chúa đã phán cùng mình rằng: Hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần; rồi đi ra ngoài, khóc lóc thảm thiết” (Lu-ca 22:61-62).

Khi Sứ đồ Phi-e-rơ khởi đầu chối Chúa thì tiếp theo đó, số lần chối Chúa tăng dần, từ một lần lên hai lần rồi ba lần; và mức độ chối Chúa cũng tăng theo, từ chỗ “chối,” tới “chối và thề,” rồi tới “rủa mà thề.” Nhưng tạ ơn Chúa Giê-xu vì Ngài là Đấng Toàn Tri, Chúa đã nói trước điều này với Sứ đồ Phi-e-rơ, nên khi nghe tiếng gà gáy, ông bèn nhớ lại Lời Chúa, đồng thời nhìn thấy ánh mắt của Chúa, lòng ông hoàn toàn tan vỡ. Ông bước ra ngoài ăn năn thống hối, khóc lóc thảm thiết, đắng cay. Ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt chỉ tiếc và hối hận nên đi ra và tìm đến sự chết, nhưng ông Phi-e-rơ đi ra ăn năn hối cải nên được Chúa tha thứ và phục hồi.

Tội lỗi có sức mạnh thật ghê gớm. Khi sa vào tội lỗi thì thường có nguy cơ tiếp tục phạm tội, và mức độ phạm tội càng gia tăng lên. Tội sẽ sinh thêm tội. Hoàn cảnh đánh gục Sứ đồ Phi-e-rơ, nhưng ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã nâng ông dậy, nhắc ông nhớ Lời Chúa phán cùng ông trước đó, để ông kịp thời ăn năn và được Chúa sử dụng cuộc đời ông. Nếu chúng ta lơ là với Lời Chúa thì hoàn cảnh cũng sẽ đưa chúng ta đến chỗ phạm tội cùng Chúa. Chỉ khi chúng ta “giấu Lời Chúa trong lòng” thì Lời Chúa dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, và sẽ giữ gìn chúng ta để chúng ta không phạm tội cùng Chúa (Thi Thiên 119:11). Tuy nhiên, cũng có những lúc chúng ta yếu đuối và lỡ phạm tội, thì hãy thật lòng ăn năn ngay, vì “lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu” (Thi Thiên 51:17).

Bạn có giấu Lời Chúa trong lòng mỗi ngày không?

Lạy Chúa, con biết con là người yếu đuối, dễ phạm tội cùng Chúa. Xin cho con biết giấu Lời Chúa trong lòng để con được sự dẫn dắt của Lời Ngài trong cuộc sống, và xin cho con biết ăn năn hối cải khi lỡ phạm tội.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

147 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page