top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Kết Hiệp Với Chúa


 Câu gốc: “Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tính thiêng liêng cùng Ngài” (câu 16-17).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói đến hai sự lựa chọn đối tượng kết hiệp cho tín hữu tại Cô-rinh-tô như thế nào? Kết quả khác nhau ra sao? Bạn đáp ứng ra sao với lời kêu gọi “kết hiệp với Chúa” trong câu 17?

Ở ngay trong thành phố Cô-rinh-tô có đền thờ nữ thần tình yêu là Aphrodite. Đền thờ này sử dụng hơn một ngàn gái mại dâm và nữ tư tế được dùng trong việc phục vụ tình dục cho những người đến thờ phượng. Và điều ghê tởm là hành động dâm dục, tội lỗi ấy lại được xem là một phần của nghi lễ thờ thần tình yêu, thậm chí nó còn là điều được nền văn hóa thời đó chấp nhận và rất phổ biến. Trong bối cảnh đầy tội lỗi đó, Sứ đồ Phao-lô khuyên những Cơ Đốc nhân là những người “đã được chuộc bằng giá cao rồi” (câu 20), “thân thể mình là chi thể của Đấng Christ” (câu 15), “là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự” (câu 19) không nên dự phần vào những công việc ấy.

Từ “kết hiệp” được dùng để chỉ mối quan hệ gắn chặt, mật thiết giữa hai đối tượng với nhau. Từ ngữ này được dùng trong câu 16 để chỉ về hành vi quan hệ xác thịt với những gái mại dâm. Ai kết hiệp với gái mại dâm thì sẽ trở nên đồng một xác thịt, một số phận với họ. Song trong câu 17, Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng việc tín hữu gắn chặt đời sống của mình vào Đấng Christ, giống như nhánh nho được gắn chặt vào thân nho (Giăng 15:5), thì sẽ được dự phần trong những bản tính thiêng liêng cùng Đấng Christ, trở nên đồng một tâm linh với Ngài (câu 17).

Từ dẫn chứng trên, Sứ đồ Phao-lô đã có sự phân tích và so sánh rất rõ ràng giữa vấn đề ăn uống và vấn đề tình dục đối với thân thể là hoàn toàn khác nhau. Những việc liên quan đến ăn uống cùng những điều kiêng kỵ chỉ có giá trị trong thân thể, song những vấn đề liên quan đến quan hệ tình dục có ảnh hưởng lớn lao liên hệ cả đến việc chia sẻ sự sống. Vì thế, nếu những tín hữu

Cô-rinh-tô xem hai hoạt động này như nhau để dung dưỡng cho hành động tội lỗi, nộp mình cho sự dâm dục thì chắc chắn phải nhận lấy án phạt nặng nề, “trở nên một xác với nó” (câu 16). Bài học vô cùng quan trọng Sứ đồ Phao-lô muốn truyền đạt cho những tín hữu Cô-rinh-tô, cũng như Cơ Đốc nhân ngày nay, là chúng ta đã trở nên chi thể của Đấng Christ thì hãy tiếp tục liên hiệp, gắn kết với Đấng Christ để được giống Chúa ngày càng hơn, vì khi kết hiệp với Chúa thì chúng ta được “trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài” (câu 17).

Đời sống của bạn có đang kết hiệp chặt chẽ với Chúa không?

Cảm tạ Chúa vì đã cứu con, cho con được đặc ân trở nên chi thể của Ngài, xin dạy con biết giữ gìn thân thể, luôn kết hiệp với Ngài để “trở nên một tính thiêng liêng cùng Ngài.”

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page