top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Cứu Giúp Đúng Lúc


 Câu gốc: “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân, vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dù đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển” (Thi Thiên 46:1-2).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người Ma-na-se đến theo Vua Đa-vít trong trường hợp nào? Vì sao họ không đánh với người Ít-ra-ên? Họ đã giúp gì cho Vua Đa-vít? Bạn đã kinh nghiệm sự cứu giúp của Chúa khi gặp khó khăn như thế nào?

Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết những người thuộc chi phái Ma-na-se đã gia nhập quân đội của Vua Đa-vít, và câu chuyện này được kể lại chi tiết hơn trong I Sa-mu-ên 29 và 30. Khi còn ở cùng với người Phi-li-tin tại Xiếc-lác để trốn chạy Vua Sau-lơ thì Vua Đa-vít đã bị buộc phải cùng quân Phi-li-tin đánh quân Vua Sau-lơ. Khi đó có một số người Ma-na-se bỏ hàng ngũ của Vua Sau-lơ mà đi theo Vua Đa-vít. Nhưng họ đã chẳng giao chiến cùng Vua Sau-lơ vì các quan trưởng của Phi-li-tin không tin tưởng Vua Đa-vít. Có tổng cộng bảy người thuộc chi phái Ma-na-se được kể tên, là những người can đảm và là tướng lãnh của quân đội đã đi theo Vua Đa-vít. Khi Vua Đa-vít và đoàn quân về đến Xiếc-lác (I Sa-mu-ên 30), họ thấy thành bị người A-ma-léc đốt và vợ con bị bắt đi. Những người Ma-na-se này đã cùng quân của Vua Đa-vít đánh đuổi người A-ma-léc và cứu họ về.

Vua Đa-vít, người đã được Tiên tri Sa-mu-ên xức dầu làm vua trên cả Ít-ra-ên lại đang ở trong cảnh ngộ khó xử, bị buộc phải đem quân đi đánh lại dân tộc mình. Nhưng Chúa luôn tiếp cứu đúng lúc. Ngài cho phép một sự việc khác xảy ra để ông và những người Ma-na-se này không phải đi đánh dân mình. Khi vợ con của Vua Đa-vít và những người trong thành Xiếc-lác bị bắt đi, thì những người Ma-na-se này đã giúp đánh đuổi quân A-ma-léc đem họ về. Việc gia nhập đoàn quân Đa-vít của những người Ma-na-se cũng là sự tiếp cứu đúng lúc của Chúa. Và không dừng ở đó, Ngài đã khiến cho ngày càng có nhiều người hơn để theo Vua Đa-vít cho đến khi trở thành đoàn quân lớn mạnh như đoàn quân của Đức Chúa Trời, là đoàn quân do Chúa ban cho, có sức mạnh do Ngài ban cho.

Có thể chúng ta cũng đang được Chúa kêu gọi để làm một việc có ảnh hưởng lớn trong Vương Quốc của Ngài trên đất. Nhưng mọi sự dường như khó quá! Có biết bao khó khăn khiến chúng ta lâm vào cảnh dở khóc dở cười, tiến thoái lưỡng nan. Đừng nản lòng, hãy nhờ cậy sự cứu giúp của Chúa. Có biết bao nghịch cảnh xảy ra trong bước đường phục vụ Chúa! Đừng nản lòng, hãy cứ nhờ cậy Chúa, Ngài sẽ đem lại sự giải cứu, giúp đỡ. Và không chỉ dừng ở đó, Chúa đang từng ngày giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, để đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ thực hiện thành công điều Chúa muốn. Đừng nản lòng vì Đức Chúa Trời vẫn đang hành động, Ngài sẽ ban sự cứu giúp đúng lúc.

Bạn có nhận biết sự cứu giúp của Chúa luôn đúng lúc không?

Lạy Chúa, xin cho con đứng vững trong những lúc gặp thử thách khi đang làm điều Ngài muốn con làm. Xin cho con cứ nhờ cậy và tin chắc nơi sự giúp đỡ, giải cứu của Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page