top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Cần Có Nhau Và Chăm Sóc Nhau


I Cô-rinh-tô 12:19-26

 

Nghe AudioCâu gốc: “Nếu chỉ có một chi thể mà thôi,thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân” (câu 19-20).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy gì trong phân đoạn Kinh Thánh này? Chúa ban những mệnh lệnh nào về mối liên hệ hỗ tương trong thân Chúa? Con dân Chúa cần làm gì để góp phần phục vụ Chúa trong Hội Thánh?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô dạy Cơ Đốc nhân phải tôn trọng anh chị em của mình trong Hội Thánh, vì mỗi người đều cần có nhau, mỗi người đều cùng dự phần làm cho thân thể của Chúa được mạnh mẽ. Thân thể chúng ta có nhiều loại tế bào: tế bào thần kinh, tế bào máu, tế bào bắp thịt, tế bào da… và mỗi loại tế bào có chức năng riêng. Thân thể hoạt động hữu hiệu, hài hòa khi mỗi tế bào vận hành theo chức năng đã được tạo nên. Khi các tế bào không vận hành đúng với chức năng của nó, thì thân thể bị bệnh tật.

“Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu” (câu 26a). Khi một bộ phận trong thân thể chúng ta bị tổn thương, toàn thân chúng ta bị ảnh hưởng. Khi tay chúng ta bị đau, sưng lên, cả thân chúng ta cảm thấy đau đớn. Chúng ta làm đủ cách để săn sóc cánh tay bị đau nhức, cho sớm được lành. Điều này minh họa cho hình ảnh Hội Thánh Chúa có mối liên hệ hỗ tương và con dân Chúa chăm sóc lẫn nhau (câu 24-26). Trong Hội Thánh khi một người bị tổn thương, cả Hội Thánh đau buồn và phải tìm cách an ủi, xoa dịu. Hội Thánh phải là nơi Cơ Đốc nhân quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Chúa ban nhiều mệnh lệnh về mối liên hệ hỗ tương trong thân Chúa. Chúng ta phải yêu thương nhau (Giăng 13:34), kính nhường nhau (Rô-ma 12:10), hòa thuận nhau (Rô-ma 12:16), chấp nhận nhau (Rô-ma 15:7), khuyên bảo nhau (Rô-ma 15:14), phục vụ lẫn nhau (Ga-la-ti 5:13), chịu đựng nhau (Ê-phê-sô 4:2), thương cảm nhau (Ê-phê-sô 4:32), thuận phục nhau (Ê-phê-sô 5:21), khích lệ nhau sống yêu thương và làm việc tốt (Hê-bơ-rơ 10:24). Đây là điều Chúa muốn mọi con dân Chúa trong Hội Thánh làm cho nhau. Chúng ta cần lắng nghe và nhìn thấy nhu cầu của anh chị em mình trong Hội Thánh là gì, và cầu xin Chúa sử dụng chúng ta cho những nhu cầu Chúa cho chúng ta nhìn thấy.

Đức Chúa Trời đã định mỗi chúng ta đều là phần chi thể cần thiết trong Thân Thể Chúa là Hội Thánh, cho nên điều Cơ Đốc nhân cần làm là nhìn xem Chúa và phục vụ Chúa trong khả năng và ân tứ Chúa ban cho mình. Nếu ai trong chúng ta chưa chọn nơi nào làm Hội Thánh nhà của mình, hãy xin Chúa hướng dẫn để gia nhập một Hội Thánh địa phương. Nếu ai đã là thành viên của một Hội Thánh, hãy xin Chúa hướng dẫn để góp phần phục vụ Chúa trong Hội Thánh của mình.

Bạn thường làm gì khi Chúa cho nhìn thấy nhu cầu của anh chị em trong Hội Thánh?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài cho con có anh chị em trong đức tin và có cơ hội dự phần gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh của Ngài. Xin cho con ý thức mỗi người cần có nhau và hết lòng chăm sóc nhau để Hội Thánh được vững mạnh.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Fellowship

21 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page