top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Phục Vụ Theo Ơn Chúa Ban


Rô-ma 12:4-8

 Câu gốc: “Mọi điều đó là công việc của đồng một Chúa Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người” (I Cô-rinh-tô 12:11).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô muốn dạy điều gì khi ví sánh Hội Thánh với một thân thể? Bạn làm gì với ơn Chúa ban để Hội Thánh được vững mạnh?

Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh thân thể để nhấn mạnh yếu tố quan trọng là thân thể có nhiều chi thể nhưng chỉ là một thân. Mỗi chi thể trong thân làm việc hài hòa với nhau để toàn thân được khỏe mạnh thể nào thì mỗi Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh cũng phải hoạt động giống như vậy để Hội Thánh được vững mạnh và tăng trưởng.

Trước hết, cần biết trong chúng ta có những ân tứ khác nhau, phục vụ khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một Chúa Thánh Linh, Đấng ban phát ân tứ riêng cho mỗi người (I Cô-rinh-tô 12:11). Chính Đức Chúa Trời là Đấng quyết định việc phân phát những ân tứ ấy, và mỗi người nhận lãnh những ân tứ khác nhau. Thứ hai, Đức Chúa Trời ban cho Cơ Đốc nhân những ân tứ khác nhau với mục đích gây dựng Hội Thánh để làm vững mạnh thân thể của Chúa. Vì vậy, con dân Chúa phải phục vụ Chúa cách khiêm nhường. Người có khả năng ca hát, hay nói lưu loát trước đám đông…, thay vì chỉ muốn làm vinh danh mình, thì hãy dâng lên Chúa tài năng ấy để Ngài ban ơn, sử dụng làm vinh quang Danh Chúa và giúp ích cho nhiều người.

Có thể chúng ta nghĩ khả năng và ân tứ của mình không có ích lợi gì, hãy nhớ Chúa kêu gọi chúng ta sử dụng ân tứ chứ không phải đánh giá ân tứ của mình. Không ân tứ nào là không có ích trong Hội Thánh. Điều quan trọng chúng ta phải nhớ là Chúa ban ân tứ để phục vụ Chúa và phục vụ nhau. Vì lòng biết ơn Chúa và vì tình yêu thương anh chị em, chúng ta phải sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa muốn chúng ta làm. Chúng ta làm là để tôn vinh Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân phải biết mọi việc mình làm là đặc ân được dự phần trong việc gây dựng thân thể Đấng Christ và tôn vinh Đức Chúa Trời, dù đó là hát trong ban hát hay dọn dẹp nơi thờ phượng. Hội Thánh sẽ hoạt động hiệu quả khi mỗi tín hữu làm việc mình có thể làm. Chìa khóa cho sự vững mạnh của Hội Thánh là Hội Thánh hoạt động hài hòa như một thân thể khỏe mạnh. Lời khuyên đơn giản của Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta là mỗi người hãy làm việc có thể làm trong Hội Thánh. Nếu có thể dạy dỗ, hãy dạy dỗ. Nếu có thể phục vụ, hãy phục vụ. Nếu có thể khích lệ, hãy khích lệ… Tóm lại, công việc của mỗi người là hãy làm việc có thể làm vì đó là ơn Đức Chúa Trời ban cho. Chúa không kêu gọi chúng ta làm hết mọi việc. Ngài chỉ kêu gọi chúng ta làm phần việc chúng ta làm được.

Bạn có sẵn lòng làm việc bạn có thể làm để phục vụ Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con trung tín phục vụ Chúa, làm công việc con có thể làm để góp phần gây dựng Hội Thánh Chúa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

149 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page