top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chủ Động Giữ Sự HIệp Nhất


Ê-phê-sô 4:1-3

 Câu gốc: “Phải khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (câu 2-3).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu ở Ê-phê-sô phải sống như thế nào? Họ cần thực hành những phẩm hạnh nào? Yếu tố quan trọng để gìn giữ sự hiệp nhất bắt nguồn từ đâu? Bạn giữ sự hiệp nhất với người khác ra sao?

Đức Chúa Trời đã chọn và kêu gọi mỗi Cơ Đốc nhân trở thành những sứ giả của Ngài trên đất. Tại đây, mặc dù Sứ đồ Phao-lô đang ở trong nhà tù La Mã vì Danh Chúa, ông vẫn tha thiết nài khuyên các tín hữu tại Ê-phê-sô nhớ lại sự kêu gọi cùng với những ơn Chúa ban cho, nhằm khuyên họ phải sống xứng đáng với những gì Chúa đã kêu gọi họ (câu 1). Tiếp theo lời nài khuyên, ông liệt kê những phẩm hạnh cần thiết mà mỗi tín hữu phải học tập và thực hành mỗi ngày. Ông dùng từ “phải” như là một mệnh lệnh bắt buộc mỗi người “phải làm” trong tinh thần chủ động. Mỗi Cơ Đốc nhân phải chủ động học sống hết sức khiêm nhường, hết sức mềm mại, nhịn nhục, và chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương (câu 2). Cuối cùng, ông khuyên mỗi người phải cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Chúa Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình, bằng cách phải ăn ở hòa thuận gắn bó với nhau (câu 3). Xây dựng sự hiệp nhất là một trong những công việc của Chúa Thánh Linh. Tuy nhiên, Chúa không ép buộc chúng ta phải sống theo ý Ngài như một người máy, nhưng muốn mỗi chúng ta chủ động mời Ngài làm chủ trong đời sống chúng ta, và luôn cố gắng nỗ lực gìn giữ sự hiệp nhất của Ngài trong tinh thần hòa thuận với những người xung quanh.

Hiệp nhất của Chúa Thánh Linh phải được bắt đầu từ chính mỗi cá nhân với tinh thần khiêm nhu, mềm mại, nhịn nhục, và sẵn sàng nhường nhịn, chấp nhận nhau trong tình yêu thương. Mỗi chúng ta phải chủ động để giữ sự hiệp nhất và thiết tha duy trì sự hiệp nhất trong Chúa Thánh Linh thì mới tránh được những sự chia rẽ, tranh cãi đáng tiếc xảy ra trong cộng đồng dân Chúa.

Hội Thánh Chúa là một cộng đồng đức tin gồm nhiều con người khác nhau như những chi thể khác nhau trong cùng một thân. Với thành phần khác nhau, trình độ khác nhau, sở thích khác nhau, tuổi tác khác nhau, tính tình khác nhau…, chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề, có khi trái ý và xung đột nhau trong công việc. Để tránh những điều đó mỗi người phải ý thức được vị trí và vai trò Chúa kêu gọi và đặt để mình hầu có thể hỗ trợ nhau mà cùng nhau gây dựng Hội Thánh tăng trưởng theo cùng một mục đích. Mỗi người cần chủ động và cố gắng sống xứng đáng theo ơn kêu gọi của Chúa dành cho mình.

Bạn có đang nỗ lực để gìn giữ sự hiệp một trong Hội Thánh không?

Lạy Chúa, xin giúp con biết cố gắng thực hành những phẩm hạnh Chúa muốn mỗi ngày và luôn chủ động gìn giữ sự hiệp nhất trong Chúa Thánh Linh và cộng đồng dân Chúa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page