top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tôi Là Gì Trong Hội Thánh


I Cô-rinh-tô 12:12

 

Nghe AudioCâu gốc: “Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dù có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy” (I Cô-rinh-tô 12:12)

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh nào để nói về Hội Thánh và các tín hữu? Hình ảnh này cho thấy những đặc tính nào của mối liên hệ giữa các tín hữu với nhau và với Chúa Giê-xu? Vì sao nhận thức này là quan trọng đối với mỗi Cơ Đốc nhân trong việc gây dựng sự hiệp một trong Hội Thánh?

Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng Hội Thánh có gì khác biệt với những tổ chức xã hội khác? Câu trả lời nằm trong chỉ một từ: THÂN THỂ. Hội Thánh là một Thân Thể. Không có bất kỳ một tổ chức xã hội nào được ví sánh như một thân thể. Thân thể mang những đặc tính nào để có thể ví sánh với Hội Thánh? Thứ nhất, thân thể hợp thành do nhiều chi thể khác nhau, mỗi chi thể có những hình dạng, vị trí, chức năng hoàn toàn khác biệt nhưng bổ sung cho nhau. Thứ hai, thân thể là một khối thống nhất, không thể tách rời. Bất kỳ một phần nào của thân thể bị tách rời ra sẽ trở nên vô dụng và chết mất.

Hội Thánh cũng như vậy. Các tín hữu là những chi thể mang những đặc tính, chức năng hoàn toàn khác biệt, được đặt bên cạnh nhau, và giúp nhau hoàn thành mục đích của Hội Thánh và của từng thành viên. Hơn thế nữa, Hội Thánh không thể bị chia cắt hay tách rời. Không thể có ai tự xưng là Cơ Đốc nhân thật sự nhưng lại không thuộc về Thân Thể của Đấng Christ. Sự gắn kết giữa các chi thể đặt nền tảng trên sự gắn kết với Đấng Christ là Đầu Hội Thánh. Một thân thể không thể sống và tồn tại nếu đầu bị tách rời khỏi thân thể ấy, thì Hội Thánh cũng không thể tồn tại nếu không có Đấng Christ. Chúng ta hiệp một, tương giao với nhau không phải vì những nguyên tắc của tổ chức, hay cùng một sở thích, hay cùng một mục tiêu, nhưng là bởi cùng có mối tương giao với Đấng Christ, và chính Ngài là sự gắn kết và hiệp một của các chi thể. Ê-phê-sô 4:16a cho biết “Ấy nhờ Ngài,” nhờ chính Đấng Christ, không phải nhờ bất cứ điều gì hay bất cứ ai, mà Hội Thánh được “vững bền” và các tín hữu có thể “giao thông với nhau.”

Nếu là Cơ Đốc nhân, chúng ta chắc chắn thuộc về Thân Thể của Đấng Christ dù muốn hay không. Nếu là Cơ Đốc nhân, chúng ta chắc chắn cần nhau và không thể tồn tại độc lập với các chi thể khác. Nếu là Cơ Đốc nhân, chúng ta không thể hoàn thành mục tiêu đời sống và sự kêu gọi của Chúa nếu tách rời anh chị em trong Chúa.

Bạn có ý thức rằng mình là một chi thể trong Thân Thể Chúa không? Bạn có ý thức rằng mình cần Hội Thánh cùng các tín hữu khác và ngược lại không?

Lạy Chúa, xin tha thứ và cất khỏi con những ý tưởng kiêu ngạo khi nghĩ rằng con không cần đến Hội Thánh và những anh chị em cùng niềm tin. Xin cho con nhận thấy và kinh nghiệm mối liên hệ không thể tách rời với thân Chúa để con sống hiệp một trong Hội Thánh.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Unity

8 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page