top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Của Chiến Trận


Ê-xơ-tê 6:12-14

 

Nghe AudioCâu gốc: “Khi ấy các người khôn ngoan và Xê-rết, vợ người, nói rằng: Ông đã khởi mòi sa bại trước mặt Mạc-đô-chê rồi, nếu hắn quả thuộc về dòng dõi dân Giu-đa, thì ông sẽ chẳng thắng hắn được đâu, nhưng sẽ sa bại quả hẳn trước mặt người” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của ông Ha-man thế nào sau khi làm vinh danh ông Mạc-đô-chê theo lệnh truyền của Vua A-suê-ru? Những người khôn ngoan và vợ ông Ha-man đã nói những lời nào mang tính dự ngôn? Bạn phản ứng ra sao khi đối diện với những cuộc chiến trong cuộc đời?

Ông Ha-man vốn là người khơi mào cuộc chiến giữa ông và ông Mạc-đô-chê, và ông nghĩ mình nắm chắc phần thắng trong tay. Thế nhưng không ngờ chỉ bởi một vài chi tiết nhỏ thay đổi, mà cục diện cuộc chiến đã hoàn toàn thay đổi. Ông Ha-man không còn thảnh thơi ngồi nhâm nhi rượu như lúc mới ban bố sắc lệnh tiêu diệt toàn dân Giu-đa nữa (3:15), thay vào đó là ông âu sầu buồn thảm và trùm đầu lại (câu 12). Không ai ngờ một Ha-man đầy kiêu ngạo và gian ác ngày nào bỗng dưng lại thất thế cách thảm hại trước sự xoay chuyển lạ lùng của Đức Chúa Trời, đến nỗi những người thông thái và vợ ông cũng thấy sự yếu thế của ông Ha-man trong cuộc chiến này. Thậm chí họ còn dự đoán rằng ông Ha-man sẽ không thể thắng ông Mạc-đô-chê, vì ông Mạc-đô-chê thuộc dòng dõi Giu-đa. Lời dự đoán này cho thấy các nhà thông thái và vợ ông Ha-man biết về lịch sử lẫy lừng của người Giu-đa dưới sự dẫn dắt và bảo vệ của Đức Chúa Trời trước mọi kẻ thù nghịch. Điều đó đã khiến họ suy đoán rằng ông Ha-man sẽ thất bại trong kế hoạch tiêu diệt người Giu-đa. Trong khi ông Ha-man chưa kịp trấn tĩnh tinh thần trước những lời dự đoán không may mắn ấy, thì đã phải vội vã vào cung dự yến tiệc do Hoàng hậu Ê-xơ-tê chuẩn bị. Và ông Ha-man không thể ngờ được điều gì đang chờ chực ông phía trước.

Có thể đã có những trận chiến xảy ra trong cuộc đời chúng ta ở một giai đoạn nào đó. Điểm chung của những trận chiến ấy là lúc nào chúng ta cũng có vẻ yếu thế hơn, còn hoàn cảnh hay đối phương lúc nào cũng có vẻ thắng thế, tương tự như hoàn cảnh mà ông Mạc-đô-chê đối diện ngày trước. Tuy nhiên, chính nhờ những lúc như thế, chúng ta mới thấy được những giới hạn của chính mình, và đặt lòng cậy trông hoàn toàn nơi Chúa. Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng là Đức Chúa Trời của chiến trận. Ngài sẽ chiến đấu cùng chúng ta trong mọi trận chiến của cuộc đời. Vì thế, dù chúng ta đang phải vật lộn trong bất kỳ cuộc chiến nào, cũng đừng tuyệt vọng hay buông xuôi. Hãy nhớ rằng, chỉ có chúng ta thất trận chứ Đức Chúa Trời chưa bao giờ bại trận trong bất kỳ trận chiến nào.

Những người chung quanh thấy Chúa là Đấng thế nào trong những cuộc chiến mà bạn đã trải qua?

Cảm tạ Chúa vì Ngài là Chúa của chiến trận. Xin giúp con vững lòng tin nơi Chúa trong mọi khó khăn, thử thách của cuộc đời, vì biết rằng Ngài luôn chiến đấu cùng con.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Trial #Encouragement

16 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page