top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đai Lưng Và Người Chủ


 Câu gốc: “Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác” (Thi Thiên 16:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi là phải thực hiện điều gì? Mệnh lệnh này có ý nghĩa như thế nào? Mối liên hệ giữa bạn và Đức Chúa Trời được gắn bó, thân thiết với nhau ra sao?

Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi hãy đi mua cho ông một cái đai bằng vải gai và sau đó Tiên tri Giê-rê-mi phải thắt đai gai vào người. Hình ảnh về hành động mà Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi thực hiện mang một ý nghĩa thật sinh động và sâu sắc. Vải gai thường được nhắc đến trong các sách Cựu Ước, đây là một loại vải được dệt ra từ cây lanh và hầu hết được nhập từ Ai Cập. Đó là sản phẩm quý giá, đắt tiền thường được dùng để biếu tặng cho những người thân thương, Cựu Ước ghi lại quy định về trang phục của thầy tế lễ từ áo, mũ, và đai đều phải sử dụng hoàn toàn bằng loại vải quý này (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:39). Ngoài ra những bức màn và rèm cửa trong đền tạm cũng được Đức Chúa Trời quy định dệt bằng vải gai mịn (Xuất Ê-díp-tô Ký 26:1, 31, 36). Và thường tìm thấy trong cả Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước loại vải này liên quan đến những con người đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt để nói lên sự thánh khiết, biệt riêng, và công bình (Ma-thi-ơ 27:59; Khải Huyền 19:8)… Tuy nhiên, ngoài những đặc điểm nổi bật từ chất liệu của đai lưng mà Tiên tri Giê-rê-mi đã vâng lệnh Đức Giê-hô-va thực hiện, còn một ý nghĩa lớn lao cho hình ảnh này nữa được nói đến trong câu 11a “Đức Giê-hô-va phán: Như cái đai dính vào lưng người, thì Ta khiến cả nhà Ít-ra-ên và cả nhà Giu-đa dính vào Ta cũng vậy.”

Đức Giê-hô-va dùng hình ảnh cái đai lưng gắn bó, gần gũi với người mang nó là để bày tỏ điều Ngài mong muốn nơi tuyển dân của Ngài. Chúa muốn họ cũng sẽ gắn bó thân thiết, không chia lìa với Ngài y như thế. Mục đích Chúa muốn họ “…làm một dân tộc, một danh xưng, một lời ca ngợi, một niềm vinh dự cho Ta,” song phản ứng của cả nhà Ít-ra-ên và cả nhà Giu-đa là “không chịu lắng nghe” (câu 11b BTTHĐ).

Có lẽ chúng ta ai cũng nhận biết rằng được ở trong Chúa là phước hạnh nhất, tuy nhiên không ít lần và bằng nhiều cách thể hiện khác nhau, chúng ta thường hay chọn nếp sống xa cách Đức Chúa Trời, không muốn làm theo điều răn của Ngài truyền dạy, không tìm kiếm những điều làm Ngài vui lòng, mà chỉ muốn chiều theo tư dục là những điều khiến chúng ta ngày càng xa cách Chúa. Lòng mong muốn và hành động của chúng ta thường trái ngược nhau nên không đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời và nhận được phước hạnh Ngài ban cho.

Khát khao được đời sống có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua nếp sống của bạn mỗi ngày như thế nào?

Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương con và luôn muốn con được ở bên Ngài! Xin cho con luôn ý thức và bày tỏ quyết tâm yêu mến và sống vui lòng Chúa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page